18.03.2019

Občinski otroški parlament na sevniškem gradu


Sevniški grad je v petek, 15. marca, gostil 29. zasedanje občinskega šolskega parlamenta občin Sevnica in Radeče.

Udeležilo se ga je 29 mladih parlamentarcev in parlamentark ter mentorji in ravnatelji vseh osnovnih šol sevniške in radeške občine: OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Milana Majcna Šentjanž, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Tržišče in Osnovne šole Marjana Nemca Radeče.

Vsebinska razprava je potekala v treh skupinah, in sicer tokrat na teme prve pomoči, ročnih spretnosti ter vaj koncentracije in obvladovanja stresa. V zaključnem delu izbrani predstavnici, ki se bosta udeležili nacionalnega otroškega parlamenta, sta Ema Kmetič iz Osnovne šole Marjana Nemca Radeče in Tajda Šinkovec Mesar iz Osnovne šole Boštanj.

Pozdravne besede so udeležencem namenili tudi predsednik Zveze prijateljev mladine Krško Vinko Hostar ter župana Srečko Ocvirk in Tomaž Režun.