11.04.2019

Obisk ministra za javno upravo v Sevnici


Sevnico je v sredo, 10. aprila, obiskal minister za javno upravo Rudi Medved. Delovni obisk v občinski stavbi je zajemal srečanje z načelnicama upravne enote Sevnica in Krško, Mojco Dolar in mag. Lidijo Božič, ter vodjo Oddelka za občo upravo na upravni enoti Brežice Alison Teodorovič, srečal pa se je tudi z županom Srečkom Ocvirkom.

Predstavnice upravnih enot so pozdravile odločitev ministra o tovrstnih delovnih srečanjih, namenjenih skupnemu iskanju rešitev za izboljšanje pogojev delovanja upravnih enot. Srečanja pa so namenjena tudi izmenjavi dobrih praks. Minister je poudaril, da so tovrstna srečanja nujna, saj spodbujajo konstruktivni dialog in reševanje konkretnih zadev, ter pohvalil delovanje posavskih upravnih enot.

Na srečanju z županom je bilo izpostavljeno dobro in aktivno sodelovanje občine z vlado in ministrstvi, tudi z ministrstvom za javno upravo. Odprla sta več področij, med njimi izvajanja upravnih postopkov, aktivnosti starega mestnega jedra z upravnim delom in storitvami, možnosti vzpostavitve fizične točke Vem, po novem SPOT, ter o sodelovanju na področju odprave administrativnih ovir pri razvoju nekaterih projektov.

http://www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/11104/