10.05.2019

Delavnica v sklopu izdelave konservatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Sevnice dobro obiskana


V torek, 7. maja, je v Kulturni dvorani Sevnica potekala delavnica v sklopu izdelave konservatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Sevnice, ki je v zaključni fazi. Delavnica je bila namenjena predstavitvi rezultatov izvedene ankete, ki jo je izpolnilo in svoja mnenja podalo več kot 200 občank in občanov, od tega tretjina prebivalcev starega mestnega jedra.

Delavnica je bila zelo dobro obiskana, sodelovanje v razpravi in podajanju predlogov pa aktivno. Po uvodnih pozdravih župana Srečka Ocvirka, izdelovalcev načrta in celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine je sledila razprava. Izpostavljeni so bili izzivi, s katerimi se prebivalci, obiskovalci in vsi uporabniki tega območja srečujejo pri vsakodnevnem življenju, predvsem s področja urejanja prometnega režima in mirujočega prometa ter prilagajanja obstoječih vsebin morebitnim novim.

Ključni cilj razprave je bil pridobiti neposredne informacije od prebivalcev, obiskovalcev in uporabnikov tega območja, kajti namen konzervatorskega načrta je prav analiza vseh potreb in danosti v prostoru. To omogoča iskanje najbolj optimalnih rešitev za načrtovalski del priprave konzervatorskega načrta v obliki izpolnitve kratko- in dolgoročnih ciljev.