14.05.2019

Mogočno obeležili 150 let slovenskega tabora v Sevnici


Sevnica je minuli petek praznovala 150. obletnico slovenskega tabora, ki se ga je v nedeljo, 2. maja 1869, udeležilo blizu 7000 ljudi iz celotnega Posavja. V čast enega največjih kulturno-političnih in zgodovinskih dogodkov svoj praznik praznuje Krajevna skupnost Sevnica. Dogodek je potekal v soorganizaciji Občine Sevnica, Krajevne skupnosti Sevnica in KŠTM Sevnica.

Glavna zahteva taborov - sevniški je bil peti od skupno osemnajstih - je bila Zedinjena Slovenija, v kateri naj bi se rešilo slovensko narodno vprašanje, osrednje točke vseh taborov pa so bile zahteve po enakopravnosti slovenskega jezika. Sevniški tabor, ki je imel najpomembnejšo politično manifestacijo v Posavju v začetku avstrijske ustavnosti, je organiziral odbor 60 domačih politikov in mož iz vsega Posavja. Glavni organizator je bil Alojzij Lenček, državni in deželni poslanec, župan in veleposestnik z Blance, ki ga je na petkovi slovesnosti odlično upodobil in taborsko gibanje preko pomembne zgodovinske osebnosti orisal Oskar Zoran Zelič.

»Tabor v Sevnici je bil pravi vsenarodni praznik skupnih zahtev in načrtov za prihodnost. Našim vizionarskim in narodnozavednim prednikom smo iskreno hvaležni za to važno dediščino, ki nas je oblikovala,« je v svojem slavnostnem nagovoru poudaril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in dodal, da je zdaj odgovornost na nas, da uvidimo naša  prihodnja stremljenja. »Iz naših izkušenj in dosežkov je jasno, da moramo paziti eden na drugega, na našo samostojno državo in na našo skupno Evropo.« Poudaril je, da je razvoj državnosti – politične, pravne, socialne in kulturne države - vzvod prihodnjega narodnega obstanka in razvoja, ter izrazil hvaležnost organizatorjem za ponosno spominjanje tradicije slovenskega narodnega bujenja.

Sevniški župan Srečko Ocvirk je spregovoril o taborskih zahtevah, ki so bile postavljene odgovorno in ambiciozno, za njihovo uresničenje pa je bilo potrebnega veliko časa. Po njegovem mnenju je nauk takratnih dni, ko je Sevnico tako močno zaznamoval tabor, zagotovo še vedno aktualen: da mora narod z večjo stopnjo enotnosti sprejemati tako odgovornosti kot zahtevati pravice. »Biti pa moramo pozorni in zahtevni pri oblikovanju in udejanjanju naših zahtev in potreb danes. Te so suverena politika, gospodarska odgovornost do okolja in odgovornost do sočloveka,« je povedal župan.

Navzoče je pozdravila tudi predsednica Sveta Krajevne skupnosti Sevnica Stanka Žičkar, čestitala sokrajankam in sokrajanom ter se zahvalila za dobro sodelovanje: »Samo s sodelovanjem lahko dosežemo, da bomo živeli v lepi, čisti, varni in kulture polni krajevni skupnosti.«

Sevniška krajevna skupnost je svoj praznik tokrat praznovala petič, to pa je vsako leto tudi posebna priložnost zahvale še posebej zaslužnim, ki so vir zgodovine in lepot sedanjosti ter prispevajo k bogatejšemu kulturnemu utripu v krajevni skupnosti in k njeni prepoznavnosti. Letošnja dobitnika priznanja, Zlate plakete krajevne skupnosti Sevnica, sta tako postala dolgoletna članica krajevnega sveta Ljudmila Hilda Lipovšek in Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica ob 140-letnici delovanja, v imenu katerega je priznanje prevzel in občinstvo nagovoril predsednik društva Štefan Teraž.

Slovesnost je bila preplet izbranega kulturnega programa, ki ga je uvodoma, s sprejemom vseh gostov, pričela Godba Sevnica. Iskreno sporočilnost ljubezni do domovine je pričarala mogočnost sozvočja Slovenskega okteta, vse navedeno pa sta z vezno besedo v celoto spletla moderatorja Hana Ćosić in Peter Teichmeister. Zahvalila sta se Ani Jazbec, ki je poskrbela za grafično podobo dogodka in s pomočjo podjetja Inplet za scensko zasnovo, celotni tehnični ekipi, folklorni skupini Spomin za prijazno dobrodošlico ter Društvu vinogradnikov Sevnica-Boštanj in Aktiv žena Sevnica za domače dobrote, ki so spremljale družabno nadaljevanje večera.

Foto: Ljubo Motore