20.05.2019

51. občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«


V ponedeljek, 20. maja, je v Sevnici potekalo 51. občinsko oziroma kvalifikacijsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«, ki ga organizirata Občina Sevnica in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Sevnica v sodelovanju z osnovnimi šolami, Policijsko postajo Sevnica ter Avtošolo Prah Sevnica.

Namen tekmovanja je dodatna spodbuda za učenje cestno prometnih pravil, razvijanje kolesarskih spretnosti in učenje pravilne vožnje v prometu.

Zbrane tekmovalce in njihove mentorje je v uvodnem delu pozdravila Mirjana Jelančič, ravnateljica Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in jim pri tekmovanju zaželela veliko sreče. Komandir Policijske postaje Sevnica Daniel Žniderič je učence opozoril, da morajo biti kot kolesarji, ki veljajo za najšibkejše udeležence v prometu, vselej pozorni na dogajanje okoli njih in dosledno upoštevati cestno prometna pravila. Dodal je še, da je pri tem tekmovanju najbolj pomembno sodelovati, ne zmagati. Borut Simončič, sodelavec Občine Sevnica in koordinator tekmovanja, je učencem podal podrobna navodila in jih opremil z markirnimi majicami.

Kljub temu, da vremenska napoved za izvedbo tekmovanja ni bila najbolj ugodna, je vreme zdržalo in tekmovalci so izpeljali tako teoretični kot praktični del tekmovanja; tekmovalci so se morali izkazati pri pisnem preverjanju znanja, prikazom spretnosti na posebnem poligonu ter vožnji s kolesom po mestu.

Na letošnjem tekmovanju je sodelovalo 24 učencev iz regijskih osnovnih šol. Najuspešnejši je bil Maj Starič iz Osnovne šole Blanca, ki bo sevniško občino zastopal na državnem tekmovanju v Mislinji. Drugo mesto je osvojil Maj Zamida iz Osnovne šole Krmelj, tretje pa Sani Abram iz Osnovne šole Blanca.

Po skupinskem seštevku točk se je na prvo mesto uvrstila Osnovna šola Blanca, na drugo Osnovna šola Šentjanž, tretje mesto je zasedla šola gostiteljica. Priznanja je učencem podelil župan Srečko Ocvirk, ki je v svojem nagovoru zbranim izpostavil, da je poglavitni namen tekmovanja opremiti učence z ustreznim znanjem za večjo varnost v prometu.  Vsem učencem je čestital za udeležbo na tekmovanju in jih pozval, naj pridobljeno dodatno znanje o ravnanju v prometu prenašajo tudi na vse svoje vrstnike.