26.08.2011

Projekt Kanalizacija Log v zaključni fazi


V zaključni fazi so dela v okviru projekta Kanalizacija Log. V sklopu investicije je bilo zgrajenih 3190 metrov fekalne kanalizacije na večjem delu naselja Log, ki se priključuje na primarni kolektor Čistilne naprave Sevnica.

Projekt v vrednosti dobrih 400 tisoč evrov je sofinanciran iz evropskih nepovratnih sredstev, in sicer iz evropskega strukturnega sklada v višini 85 odstotkov upravičenih stroškov. Naselje je bogatejše za učinkovitejše odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter novo pripadajočo komunalno infrastrukturo, ki daje kraju lepšo podobo.