23.05.2019

Slavnostna otvoritev nove bivalne enote na Dolnjem Brezovem


V sredo, 22. maja, je na Dolnjem Brezovem potekala otvoritev nove bivalne enote, ki deluje pod okriljem Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca.

V uvodnem delu sta vse zbrane nagovorili direktorica doma Darja Cizelj in strokovna vodja Nevenka Janež. Navzoče je pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk, ki je izpostavil, da je skrb za starejše in druge pomoči potrebne zelo pomembna vrednota skupnosti.

Varovance doma so pozdravili tudi krajani, ki so novih sosedov zelo veseli, saj so na Dolnje Brezovo vnesli prav posebno energijo. Za zabaven in sproščen spremljevalni program so poskrbeli stanovalci.