24.05.2019

Strokovni pregled zasajenih dreves


V torek so na pobudo Zavoda za gozdove Slovenija in Občine Sevnica v mestu Sevnica opravili strokovni preventivni pregled stanja dreves strokovnjaki iz ljubljanskega Gozdarskega inštituta.

Pregledana so bila tako zelo mlada kot tudi že starejša drevesa, zasajena v mestu Sevnica. Poglavitni namen teh preventivnih pregledov je ohranjati in v drevoredih ter nasadih vzdrževati zgolj zdrava drevesa. Le s takim načinom skrbi in nege dreves lahko pričakujemo njihovo dolgo življenjsko dobo.

Splošno stanje in zdravje dreves je bilo s strani Gozdarskega inštituta ocenjeno kot dobro. Sodelovanje občine z različnimi strokovnjaki pri zasaditvah se je tako izkazalo za uspešno.