06.06.2019

Predstavitev Strategije za mlade v občini Sevnica 2019–2024


V sredo popoldan se je v Mladinskem centru Sevnica odvijala predstavitev Strategije za mlade v občini Sevnica za obdobje od 2019 do 2024.

Zbrane sta uvodoma pozdravila župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in direktorica zavoda KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek. V prvem delu predstavitve so obiskovalci lahko videli tri najboljše fotografije, ki so se na foto natečaju potegovale za mesto na naslovnici pripravljene strategije.

Strategija za mlade je dokument, v katerem so zbrani posamezni ukrepi za mlade  in temelji na raziskovalnem poročilu Položaj mladih v občini Sevnica. Ukrepe je udeležencem predstavila Barbara Zagorc, sodelavka KŠTM in nosilka strategije.

Ukrepi so vsebinsko razdelani na sedem temeljnih področij življenja mladih: izobraževanje, zaposlovanje oziroma podjetništvo, stanovanjska politika, organiziranje in informiranje, politična participacija, prosti čas in zdravje, mobilnost. Za vsak ukrep je podrobneje predstavljena problematika ter predlagane tudi rešitve.

Po predstavitvi ukrepov se je vzpostavil konstruktivni dialog med mladimi ter  predstavniki javnih institucij, torej Občino Sevnica, zavodom KŠTM ter predstavnico Zavoda za zaposlovanje. Komentarji in predlogi bodo upoštevani pri dokončnem oblikovanju dokumenta.

Projekt ustvarjanja Strategije za mlade v Sevnici je zastavljen od spodaj navzgor in predvideva aktivno vključevanje mladih v njeno sooblikovanje. Včerajšnje srečanje je bil dober pokazatelj pripravljenosti mladih na dialog in sodelovanje. Strategija kot dokument je prvi izmed mnogih korakov na skupni poti, katere cilj je mladim v občini Sevnica ponuditi možnosti za osebnostno rast, povezovanje in ustvarjanje življenja v občini.