01.09.2011

Pričetek projekta Kanalizacija in čistilna naprava Orehovo


 

 

 

Včeraj je bila z izbranim izvajalcem, podjetjem CM iz Celja, ki bo dela izvajalo skupaj z Javnim podjetjem Komunala Sevnica, podpisana pogodba za izvedbo projekta Kanalizacija in čistilna naprava Orehovo ter opravljena uvedba v delo.

Občina Sevnica je bila s projektom uspešna na razpisu za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev iz naslova regionalnih spodbud, odobreno pa je bilo 85 odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov operacije.

Z investicijo, katere pogodbena vrednost znaša 699.855,80 evrov, bo zgrajenih skoraj 1200 metrov gravitacijskih kanalov za odvod komunalnih odpadnih voda, tlačni vod v dolžini 424  metrov, dve črpališči in čistilna naprava Orehovo v velikosti 300 populacijskih enot.

Dela se bodo pričela v naslednjem tednu in bodo predvidoma končana do konca julija 2012. Občina Sevnica pričakuje dobro sodelovanje z lastniki zemljišč, ki so vključeni v izvedbo operacije, ter potrpežljivost vseh občanov ob izvedbi projekta.

 

Pogodbo sta podpisala prokurist podjetja CM Celje Zdravko Zver in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk.