12.06.2019

Sanacija plazu na Kalu


Izvaja se sanacija plazu na Kalu, ki je poškodoval predel lokalne ceste na relaciji Šentjanž–Kal.

Občina Sevnica je glede na zahtevnost sanacije pridobila sredstva za sofinanciranje s strani Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč. Trenutno ugodne vremenske razmere omogočajo hitro izvajanje del. Na tem odseku velja popolna zapora ceste do predvidoma 23. julija.