17.06.2019

Pomembna pridobitev za del sevniške občine


Izgradnja vodovodnega omrežja za kraje Spodnje Mladetiče, Zgornje Mladetiče, Pijavice in del Gabrijel je končana. Ta pomembna pridobitev je bila namenu predana v petek, 14. junija.

V Pijavicah, pri odcepu za Zgornje Mladetiče, so krajanke in krajani pripravili slovesnost ob prevzemu novega vodovodnega omrežja.

Dogodek so otvorili s pesmijo in zabavnim skečem, ki je poudaril pomen čiste vode. Nato je zbrane pozdravil predsednik Sveta Krajevne skupnosti Tržišče Janez Virant, ki je povzel zgodovino oskrbovanja z vodo v teh krajih. Zahvalil se je vsem vključenim v projekt izgradnje vodovodnega omrežja in ponovno poudaril, kako pomembno je, da je voda, ki jo krajani pijejo in uporabljajo pri vsakodnevnem življenju čista in neoporečna. Župan Srečko Ocvirk je izpostavil, da je bila prenova vodovodnega omrežja na tem območju resnično nujna in poudaril, da je za uspeh tovrstnih projektov potrebno sodelovanje krajanov in krajank ter stremljenje k napredku in razvijanju kraja. Urejeno cestno in vodovodno omrežje, optično omrežje in ostala infrastruktura so ključnega pomena za visok nivo kakovosti bivanja. Direktor Komunale d.o.o. Sevnica Mitja Udovč je izpostavil pomembnost požarne varnosti in dostopnosti vode za gasilce v primeru požarov. Na sistem je namreč priključenih 9 novih hidrantov.

Vodovodno omrežje ima nov 60 kubični vodohran. Pri izgradnji je bilo položenih za 3200 metrov glavne cevi ter za 2500 m priključkov.