17.06.2019

Slovesno v Krajevni skupnosti Blanca


Vsako leto 10. junija krajevni praznik obeležuje krajevna skupnost Blanca, kot spomin na dan, ko se je leta 1945 pouk na tamkajšnji osnovni šoli ponovno pričel izvajati v slovenskem jeziku.

Praznik so na Blanci obeležili v soboto z več dogodki. Namenu sta bila predana asfaltiran odsek javne poti proti domačiji Krnc v kraju Kladje nad Blanco in obnovljen odsek lokalne ceste Kladje-Krajna Brda.

Osrednja slovesnost je potekala v Kulturni dvorani Blanca. Zbrane sta pozdravila predsednik Sveta Krajevne skupnosti Blanca Marjan Ločičnik in župan Srečko Ocvirk. Kot vsako leto se je tudi letos krajevna skupnost Blanca zahvalila še posebej aktivnim krajanom, ki soustvarjajo prijetno bivanjsko okolje na različnih področjih družbenega življenja. Javno pohvalo so prejeli Jure Klenovšek, Aljoša Radej in Mateja Strnad, plaketo pa Roman Kragl in Gasilska desetina člani A PGD Poklek.

Program so sooblikovali Godba Blanški vinogradniki, Osnovna šola Blanca, Kulturno-umetniško društvo France Prešeren Blanca in Kulturno-umetniško društvo Poklek.