26.06.2019

Urejanje Kvedrove cesteUreditev območja parkirišča pri Železniški postaji Sevnica in Kvedrove ceste na odseku med sedanjo avtobusno in železniško postajo je v letu 2019 največji načrtovan projekt na področju urejanja cestno prometne infrastrukture v Sevnici.

Gradbena dela se trenutno izvajajo na celotnem parkirišču. Podporni zidovi so že zgrajeni, izvaja pa se priprava na gradnjo voziščne konstrukcije. Naslednja načrtovana koraka sta postavitev cestne razsvetljave ter hortikulturna ureditev, ki zajema predvsem zasaditev dreves in okrasitev parkirišča s travnimi ploščami.

Preureditev Kvedrove ceste in parkirišča pri Železniški postaji Sevnica je zastavljena skladno z načeli spodbujanja trajnostne mobilnosti, torej uporabe javnega potniškega prometa, peš hoje in kolesarjenja. Preurejeno parkirišče pri železniški postaji bo pridobilo status P+R (parkiraj in se odpelji), kar pomeni, da bo parkiranje dovoljeno le uporabnikom javnega potniškega prometa.

Novo avtobusno postajališče bo uporabnikom javnega potniškega prometa zagotovilo enostavnejše in hitrejše prestopanje z vlaka na avtobus in obratno, saj bo urejeno bližje obstoječi železniški postaji. Izgradnja je načrtovana na območju manjšega parkirišča med skladišči tovornega prometa in zelenico.

Območje obstoječe avtobusne postaje bo preurejeno v parkirišče za osebne avtomobile, investicija pa zajema tudi celovito obnovo obstoječega pločnika med sedanjo avtobusno in železniško postajo z ureditvijo javne razsvetljave celotnega območja.

Urejanje Kvedrove ceste je sestavljeno iz dveh ločenih investicij, ki sta sofinancirani s strani države in Evropske unije iz Kohezijskega sklada. Projekt »Ureditev LZ na odseku Kvedrove ceste – parkirišče pri Ž.P.« je sofinanciran v višini 136.480 evrov, projekt »Ureditev Kvedrove ceste pri Ž.P. Sevnica« pa je sofinanciran v višini 88.250 evrov. Preostali delež sredstev za oba projekta je iz proračuna zagotovila Občina Sevnica.

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«

www.eu-skladi.si