01.07.2019

Slovesno ob visokem jubileju Doma upokojencev Sevnica


Dom upokojencev Sevnica letos praznuje 40. obletnico obstoja. Ob tej priložnosti je v domu 28. junija potekala slovesnost.

Zbrane sta uvodoma pozdravili direktorica Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca (DUO) Darja Cizelj in vodja Doma upokojencev Sevnica mag. Nina Mažgon. Župan Srečko Ocvirk je v svojem nagovoru poudaril, da nobena družbena skupina ne more v družbi obstajati, ne da bi se prepletala z drugimi družbenimi skupinami. Zato je povezovanje vseh skupin resnično pomembno. Sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS) Jaka Bizjak, ki je pohvalil dobre razmere za bivanje, ki jih nudi sevniški dom za starejše občane.

Po koncu uradnega dela slovesnosti je bila ponujena beseda tudi prisotnim na dogodku. Med drugimi so spregovorili direktor DUO Impoljca v letih 1972-1983 dr. Cveto Gradišar, direktorica DUO Impoljca v letih 1983-2008 Milka Cizelj in predsednica sveta doma Stanka Žičkar. Sledil je razrez torte in druženje ob pogostitvi.

Za spremljevalni glasbeni program je poskrbel Pevski zbor Lipa in učenca Glasbene šole Sevnica.

V sklopu praznovanja je Dom upokojencev Sevnica od 26. do 28. junija organiziral tudi dneve odprtih vrat in ogled razstave izdelkov stanovalcev.