04.07.2019

Sevniški bazen odpira svoja vrata konec tedna


Prenova sevniškega bazena je bila po več kot tridesetih letih obratovanja nujna. Cilj te obsežne in izvedbeno zahtevne investicije je poleg vsestranskega zadovoljstva občankam in občanom omogočiti tudi koriščenje prostora za preživljanje prostega časa, druženje in rekreacijo v poletnih mesecih na način, ki je varen in ki ustreza higienskim in drugim predpisanim standardom.

Bazen Sevnica predstavlja pomemben del športne in prostočasne infrastrukture v sevniški občini. Občina Sevnica je po sprejemu proračuna za leto 2019 pričela s postopki izbora izvajalca za načrtovano obnovo. Izbran izvajalec, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, je z obnovitvenimi deli pričel v mesecu marcu. Prva faza obnove, to je obnova obeh bazenskih školjk in zamenjava celotne bazenske tehnike, je končana.

Na olimpijskem in otroškem bazenu je bila odstranjena dotrajana PVC folija in celotni prelivni rob školjke, ki ni več ustrezal predpisanim standardom. Izveden je bil nov prelivni kanal z vgradnjo prefabriciranih betonskih kanalet ter novih bazenskih rešetk. Obe bazenski školjki sta bili temeljito očiščeni, sanirane so bile tudi poškodbe na betonskem delu obeh školjk in na kompenzacijskem bazenu. Olimpijski bazen je bil prekrit s 1.500 kvadratnimi metri, otroški pa s 110 kvadratnimi metri nove PVC folije. Nova folija je sive barve, kar v sončnem vremenu bazenski vodi daje prav poseben odtenek modre.

V celoti so bile odstranjene betonske plošče obstoječe kinete ter vsa dosedanja cevna inštalacija v kineti. Izkopani so bili novi jaški za nove cevovode okoli obeh školjk ter nov jašek za strojnico masažne črpalke. V drugi fazi prenove je namreč načrtovana tudi vgradnja vratne masaže (t.i. labodji vrat). Nove cevi so preko kompenzacijskega jaška povezane na obstoječo strojnico. Okoli obeh bazenov so položene nove betonske plošče.

Bazenska tehnika je v celoti nova. Zamenjana je bila torej tlačna in prelivna instalacija, poleg tega pa so bile vgrajene še nove šobe za dovod vode, narejena nova cevna povezava talnega odvzema vode in nova cevna povezava odvzema vzorcev vode. Olimpijski bazen ima tudi nove stenske reflektorje za razsvetljavo vode in kot že navedeno nove prelivne kanale z novimi bazenskimi rešetkami.

Jeseni, po zaključku kopalne sezone, sledi še druga faza obnove sevniškega bazena, to je celostna obnova strojnice. Načrtovana je zamenjava filtrov, črpalk in naprav za kemijsko pripravo vode. Na že pripravljeno inštalacijo se bo priklopil sistem za masažo, ki bo novost na sevniškem bazenu. V strojnici bodo zamenjane tudi vse elektro inštalacije.

Obnovljen sevniški bazen obiskovalcem zagotavlja dodatno varnost pri uporabi bazena ter dviguje higienske in kakovostne standarde pri kopanju. Kvalitetni pregled in prevzem del je bil opravljen v sredo, 3. julija. Izvajajo se še postopki za ustrezno pripravo vode, pregled s strani pristojnega inšpektorata pa bo izveden v petek, 5. julija dopoldan.

V primeru pozitivne ocene kakovosti vode in lepega vremena bo upravljalec Bazena Sevnica, zavod KŠTM, bazen za obiskovalce odprl v petek ob 15. uri. Vstop na bazen bo na dan odprtja brezplačen.

Občina Sevnica, skupaj s KŠTM Sevnica in Komunalo Sevnica vse občane in občanke vljudno vabi na preživljanje prostega časa in prijetno poletno osvežitev na Bazen Sevnica.

Obnova bazenske školjke:

 

Polnjenje vode v prenovljen olimpijski bazen: