04.07.2019

S poglabljanjem robnikov pločniki bolj prijazni


Poglabljanje robnikov na mestih kjer se pločniki povezujejo s cesto, trenutno potekajo na območju Prvomajske ulice in pri nadvozu Šmarska cesta.

Odprava različnih arhitektonskih ovir pomembno prispeva k bolj prijaznem okolju za gibalno ovirane posameznike in hkrati omogoča lažje gibanje po pločnikih tudi na primer pri sprehodu z otroškim vozičkom.

Občina Sevnica postopoma odstranjuje arhitektonske ovire na mestih, kjer je odstranitev iz varnostnega in tehničnega vidika mogoča in na mestih, kjer je zaznati večje potrebe za tovrstne ureditve.

Poglabljanje robnikov