19.07.2019

Igrišče na Drožanjski cesti


Nogometno igrišče z umetno travo na Drožanjski cesti je edino tovrstno igrišče v Sevnici. Namenjeno je za uporabo vsem krajankam in krajanom, ki želijo aktivno preživljati svoj prosti čas tudi z ljubiteljskim igranjem nogometa. Nogometno igrišče z umetno travo kot javna površina je nedvomno pomembna lanskoletna pridobitev ne samo za prebivalce Drožanjske ceste, ampak tudi širše.

V zadnjem času opažamo, da ohranjanju reda in čistoče na igrišču ni posvečena taka skrb, kot bi si jo želeli. Na robu igrišča je moč opaziti odpadke, kljub temu, da je v neposredni bližini igrišča ravno v izogib temu postavljen koš za smeti. Hkrati pa smo zaznali, da je igrišče več ur dnevno v uporabi s strani zgolj ene skupine uporabnikov.

Občina Sevnica stremi k ustvarjanju bivanju prijaznega okolja za vse občanke in občane, zato veliko pozornosti namenja urejanju športne in druge prostočasne infrastrukture. Prav pa je, da vsi, ki javne površine uporabljajo, zanje skrbijo kot dober gospodar in jih tudi znajo deliti s sokrajankami in sokrajani.

Sodelovanje v timskem duhu je srž vseh skupinskih športov, še posebej nogometa. Želimo si, da timski duh, sodelovanje in skrb za okolje ostanejo vrednote, ki prevevajo uporabnike drožanjskega športnega igrišča.  Le tako bo Občina Sevnica lahko še naprej brezplačno omogočala dostop do igrišča z umetno travo vsem zainteresiranim posameznikom in posameznicam. Če bo še naprej prihajalo do nepotrebnega onesnaževanja in prezasedenosti igrišča s strani ene same skupine, bo Občina Sevnica primorana iskati drugačne rešitve, s tem pa bo prost dostop na igrišče onemogočen.