19.07.2019

Pričetek gradnje garažne hiše za Zdravstveni dom Sevnica


Zdravstveni dom Sevnica je na območju obstoječega parkirišča pričel z gradnjo garažne hiše, ki bo namenjena za vozila nujne medicinske pomoči. Investicija je del celostne rešitve problema parkiranja vozil nujne medicinske pomoči na območju zdravstvenega doma.

Načrtovana je izgradnja objekta, ki bo v dveh etažah – kletni in pritlični. V kletni etaži je poleg garaže za reševalna vozila predvidena tudi nadstrešnica, ki bo namenjena parkiranju osebnih službenih vozil. Za dostop do parkirnih mest v pritlični etaži nove garaže je načrtovan dovoz iz nivoja obstoječih parkirišč pred zdravstvenim domom. Na nivoju pritličja je predvidena še nadstrešnica za kolesa.

Investicija se bo zaključila predvidoma jeseni. S to moderno posodobitvijo bo Zdravstveni dom Sevnica tudi na svojih zunanjih površinah deloval organizirano, saj bodo vsa vozila nujne medicinske pomoči in vsa druga osebna službena vozila združena na enem parkirišču, s čimer bo sproščen tudi prostor za parkiranje pacientov in obiskovalcev zdravstvenega doma.

Zaradi gradnje bo na območju za HTC Sevnica in v okolici zdravstvenega doma delno spremenjen tudi prometni režim. Vse uporabnike prometnih površin na območju izvajanja gradbenih del zato prosimo za pozornost in strpnost ter dosledno upoštevanje prometne signalizacije ob spremenjenih prometnih ureditvah v času gradnje.

Foto: Bojan Kostevc