22.07.2019

Urejanje cest in javnih poti na območju Kladja in Kala


Dostopnost bolj hribovitih področij sevniške občine je pomembna tako za tamkajšnje krajanke in krajane kot tudi za obiskovalce, ki si želijo ogledati lepote neokrnjene narave ter lepo urejene vasi in naselja.

Na območju Krajevne skupnosti Šentjanž letos poleti potekajo posodobitve cestnih povezav. Javna pot, ki povezuje Kladje proti Šentjanžu bo razširjena in tako primerna za nemoteno srečevanje vozil, ki prihajajo iz ene ali druge smeri. Posebna pozornost je namenjena ovinku, na katerem se bodo po končani posodobitvi lahko vzporedno vozila tudi večja vozila. Skupaj z razširitvijo ceste se posodablja tudi cestno odvodnjavanje.

Trenutne cestne posodobitve financira Krajevna skupnost Šentjanž v sodelovanju z Občino Sevnica, namen teh posodobitev pa je predvsem prebivalcem teh krajev omogočiti boljši, hitrejši in tudi varnejši dostop do lokalnih in regionalnih cest, po katerih se vozijo po vsakodnevnih opravkih, ne glede na letni čas in vremenske razmere.