25.07.2019

Varnejše vključevanje na glavno cesto skozi Loko


Cestni priključek, ki povezuje državno cesto skozi Loko in naselje Radež, je zaradi stanovanjskega objekta zelo blizu križišča predstavljal varnostno tveganje pri vključevanju v promet na glavno cesto za voznike osebnih avtomobilov, hkrati pa bil je zaradi slabše preglednosti neprijazen tudi za pešce.

Objekt je predstavljal varnostno tveganje za vse udeležence v prometu (Foto: Občina Sevnica)

Občina Sevnica se je povezala z Direkcijo RS za infrastrukturo in Ministrstvom za kulturo ter pridobila vsa potrebna dovoljenja za poseg v varovalni pas državne ceste, ki vodi skozi Loko in odstranitev zapuščenega stanovanjskega objekta, ki je imel status kulturne dediščine. V tem tednu je bil postopek odstranitve objekta zaključen.

Z ureditvijo je ta cestni odsek postal bolj varen in bolj pregleden za vse udeležence v prometu, hkrati pa je na tem mestu pridobljen prostor za bodoče infrastrukturne ureditve.