14.08.2019

Lepše pešpoti v NHM v Sevnici


Urejenost okolice javnih zgradb, zasebnih hiš ali blokovskih naselij je odraz prijaznosti kraja v katerem bivamo in sprejemamo obiskovalce. K lepši podobi in dobremu počutju veliko prispevajo hortikulturne ureditve, urejeni prostori za odlaganje smeti in urejeni prehodi oziroma pešpoti.

Skrb za okolico v strnjenih blokovskih naseljih je še posebej pomembna, saj predvsem v poletnem času okoliške površine stanovalcem predstavljajo tudi prostor za preživljanje prostega časa. Tako so po celotnem Naselju Heroja Maroka (NHM) v Sevnici na zelenih površinah in v sencah dreves razporejene klopi in mize, urejeno je otroško igrišče ter igrišče za košarko.

V teh dneh so potekale ureditve nekaterih poti med posameznimi bloki. Zamenjane so bile betonske plošče, same poti pa so razširjenje za lažji dostop z invalidskim ali otroškim vozičkom.


Foto: Bojan Kostevc

Pri igrišču za košarko je postavljen nov pitnik. Le ta bo s hladno pitno vodo razveseljeval rekreativne športnike v spomladanskih, poletnih in jesenskih mesecih.

Foto: Bojan Kostevc

Posodobitve znotraj blokovskega naselja NHM je financirala Krajevna skupnost Sevnica, projekt posodobitve je koordinirala Občina Sevnica.