23.08.2019

50 let Prostovoljnega gasilskega društva Poklek


Minulo soboto je Prostovoljno gasilsko društvo Poklek obeležilo 50. obletnico delovanja. Pred gasilskim domom na Pokleku so ob tej priložnosti priredili slovesnost, kateri je sledila že tradicionalna gasilska veselica.

Po prihodu praporov je zbrane nagovoril Gregor Mirt, predsednik pokleškega gasilskega društva. Poudaril je, da so kljub temu, da je prostovoljno gasilsko društvo Poklek eno izmed manjših v sevniški občini, uspešno uredili svoje prostore in izvajajo vse naloge s področja gasilstva. Zahvalil se je vsem nekdanjim predsednikom društva za dobro vodenje, še posebej pa se je zahvalil aktivnemu članu društva, Davidu Ločičniku, ki je s pozornostjo in natančnostjo popisal zgodovino delovanja društva, ki so jo izdali v kroniki ob tem jubileju.

Vinko Knez, predsednik Gasilske zveze Sevnica, je v svojem nagovoru zbranim izpostavil, da je leto 2019 prav posebno leto za gasilstvo tako v sevniški občini, kot tudi na ravni države, saj so se v letošnjem letu zvrsti visoki jubileji prenekaterih gasilskih društev, med drugim tudi 140. obletnica Gasilskega društva Sevnica. Pohvalil je delovanje društva, ki se redno udeležuje usposabljanj in tekmovanj, na katerih so zelo uspešni. Zahvalil se je tudi Občini Sevnica, ki daje podporo vsem gasilskim organizacijam, ki delujejo na območju občine. Kot je povedal, samo dobro usposobljeni gasilci s primerno opremo lahko kljubujejo izzivom sodobnega časa. Zato sevniška gasilska zveza stremi k pomoči pri različnih posodobitvah opreme in ima v načrtu v sodelovanju s pokleškim društvom zamenjati vodno cisterno z modernejšo.

Predstavnica gasilske zveze Slovenija in predsednica Gasilske zveze Krško Ana Nuša Somrak se je v svojem nagovoru zbranim prav tako dotaknila visokih jubilejev v letošnjem letu in izpostavila, da letos obeležujemo tudi 150. obletnico delovanja gasilstva na slovenskem. Izpostavila je izzive modernega gasilstva, ki se sooča s številnimi pravilniki in zakonodajnimi zahtevami, katerim mora slediti vendar hkrati poudarila, da je moderen gasilec dobro opremljen in dobro usposobljen, zato lahko uspešno opravlja svoje naloge. Pokleško gasilsko društvo je tudi z veseljem obvestila, da v imenu Gasilske zveze Slovenije v zahvalo za uspešnost in spodbudo za nadaljnje delovanje ob 50. obletnici prejmejo tudi denarno nagrado.

V imenu brežiške izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je pokleškim gasilkam in gasilcem čestitala tudi Sergeja Bizjak.

Slavnostni govornik na prireditvi, župan Srečko Ocvirk, je izpostavil da Prostovoljno gasilsko društvo Poklek deluje bistveno širše kot zgolj v kontekstu varovanja in reševanja. Gasilsko društvo prebivalce kraja povezuje tudi na kulturnem in družabnem področju. Izpostavil je, da se preko gasilskih društev na vse občane prenaša zelo pomembno znanje s področja varovanja, reševanja in delovanja ob različnih nevarnostih, to znanje pa je še posebej pomembno pri soočanju z naravnimi nesrečami. Pozdravil je nesebično delovanje vseh gasilskih društev v občini, ki po potrebi pomagajo tudi v sosednjih občinah in v sosednjih regijah. Na koncu je še izpostavil pomembnost negovanja te nesebičnosti in prenašanja drugih vrednot gasilstva na mlade generacije, pri čemer je Prostovoljno gasilsko društvo Poklek zelo uspešno, kar dokazujejo tudi rezultati, ki jih mladi pokleški gasilci dosegajo na tekmovanjih.

V imenu Občine Sevnica je župan Prostovoljnemu društvu Poklek podelil tudi Listino Občine Sevnica za uspešno uresničevanje gasilskega poslanstva v preteklih 50 letih in resnično pomemben prispevek k povezovanju krajanov, prejeli pa so tudi gasilsko plamenico III. stopnje in priznanje Gasilske zveze Sevnica.

Pozdrave in čestitke je sklenil Marjan Ločičnik, predsednik Krajevne skupnosti Blanca. Sledil je še zabavni skeč, ki ga je pripravilo Kulturno društvo Poklek, kulturni program pa so s svojo glasbo popestrili tudi Blanški vinogradniki.