27.08.2019

Izredne vremenske situacije in infrastruktura


Neurja so v tem poletju povzročila precejšnje težave tako na zasebnih objektih kot tudi na javni infrastrukturi na območju občine Sevnica.

Po neuradnih podatkih je v hujšem nalivu konec junija na ožjem območju občine v eni uri zapadlo kar 54 mm padavin na kvadratni meter površine. To soboto popoldan je bila količina padavin še obsežnejša, v zgolj 30 minutah je na območju, kjer količino padavin meri vremenska postaja Blanca, zapadlo okoli 53 mm dežja na kvadratni meter. Od pričetka nevihtnega dogajanja pa do okoli 22. ure zvečer je na tem območju padlo 89 mm padavin.

Izredno obsežna količina padavin je povzročila precejšnjo škodo tako na zasebnih objektih in površinah kot tudi na javni infrastrukturi na območjih Blanca, Čajne, Dolnje Brezovo, Kladje nad Blanco, Krajna Brda, Podvrh, Poklek, Sevnica, Stržišče, Trnovec, Zabukovje in Žigrski vrh. Za črpanje in reševanje pred visokimi vodami so bili aktivirani gasilci Prostovoljnih gasilskih društev Blanca, Poklek, Sevnica, Studenec in Trnovec. V intervencijah je sodelovalo 64 gasilcev, ki so med drugim vodo izčrpali iz 20 objektov, z zaščitno folijo pokrili plaz, ki je ogrožal stanovanjsko hišo in iz podvoza na Blanci rešili v vodo ujeto vozilo.

Zaradi visoke vode na cestišču je bila krajši čas neprevozna državna cesta, ki vodi skozi Dolnje Brezovo, voda je na tem območju dosegla tudi železniške tire in tako povzročila nevšečnosti tudi v železniškem prometu.

Že v soboto zvečer so bile na delu interventne ekipe, pristojni so bili prisotni na terenu in usklajevali čimprejšnjo odpravo posledic neurja. Največ posledic so odpravili prizadeti krajani sami z nesebično med sosedsko pomočjo, kar je v takih situacijah zelo pomembno in dragoceno.

V ponedeljek so sodelavci Občine Sevnica opravili dodatne oglede prizadetih območij, naredili okviren popis stanja po neurju ter celovito poročilo posredovali na Upravo za zaščito in reševanje Brežice.

Službe rednega vzdrževanja v teh dneh pospešeno odpravljajo poškodbe na cestiščih in ostale posledice sobotnega neurja.

Pri zaščiti zasebne lastnine lahko vsak posameznik sprejme več ukrepov, s katerimi ima možnost bolj uspešno kljubovati neugodnim vremenskim pojavom. Kljub temu pa ostaja verjetnost, da v kritičnih situacijah, ki jih povzročijo izredne vremenske razmere, infrastruktura za preprečevanje nastanka poplav, udorov zemlje in podobno, ni dovolj. Zaradi vse bolj nepredvidljive narave vremena in ekstremnih vremenskih pojavov bo torej treba prilagoditi različne infrastrukturne posodobitve in jih upoštevati tudi pri gradnji nove infrastrukture, kot na primer pri projektiranju kanalizacijskih sistemov, katerih zasnova, oblika in kapaciteta je danes določena z zakonskimi normativi na državni ravni.

Nepredvidljivi odzivi narave postajajo del našega vsakdanjega življenja. A tako kot pri ostalih spremembah, ki jih vsi doživljamo na življenjski poti, se bomo tudi tem izzivom uspešno prilagodili z iskanjem učinkovitih rešitev za urejanje infrastrukture, z medsebojnim sodelovanjem in z večjo pozornostjo pri skrbi za okolje v katerem živimo.

Posledice sobotnega neurja:

Foto: Občina Sevnica

Foto: Komunala Sevnica