28.08.2019

Preprosto pravilno odlaganje odpadnega jedilnega olja


Partnerji projekta »Olje nekoliko drugače« so na novinarski konferenci predstavili namen in aktivnosti projekta, ki je usmerjen v spodbujanje pravilnega odlaganja odpadnega jedilnega olja v celotni posavski regiji.

Vodilni partner projekta Komunala Sevnica je skupaj s partnerji Komunalo Brežice, Komunalno Radeče, podjetjem Kostak Krško, društvom U3 in Občino Sevnica v preteklih mesecih izvedla številne aktivnosti, s katerimi želijo sodelujoči v projektu prebivalce posavske regije spodbuditi k pravilnem odlaganju odpadnega jedilnega olja.

Zakaj je zlivanje jedilnega olja v odtok problematično?

Navada zlivanja odpadnega jedilnega olja v odtok ima zelo škodljiv učinek na okolje. Katere težave tovrstno odlaganje še povzroča je na poljuden in zabaven način predstavljeno v spodnjem videu, ki je bil premierno prikazan na novinarski konferenci:

 

Z enim litrom nepravilno odloženega odpadnega jedilnega olja onesnažimo milijon litrov pitne vode, razgrajevanje olja pa je naravni proces, ki traja do 100 let. Zato je resnično pomembno, da tudi z odpadnim jedilnim oljem pričnemo ravnati odgovorno.

V ta namen so partnerji projekta v petih posavskih občinah postavili rumene namenske zbiralnike, za občanke in občane prijazno in dostopnejše zbiranje odpadnega jedilnega olja.

V sevniški občini so zabojniki postavljeni ob ekoloških otokih na naslednjih lokacijah:

  • pri Bazenu Sevnica,
  • pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica,
  • pri vhodu v športni park ob Savi,
  • pri stanovanjskih blokih Pod Vrtačo
  • na lokaciji Dolenji Boštanj 55
  • pri pokopališču Boštanj
  • pri trgovini na Blanci
  • pri Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž
  • pri igrišču v Loki pri Zidanem mostu.

 

Zbiralniki odpadnega jedilnega olja so živo oranžne barve, zato jih je lahko najti.

Ohlajeno odpadno jedilno olje je priporočljivo zbirati v odpadni plastenki. V okviru projekta so bile razdeljene tudi hišne zbirne posodice za odpadno olje, ki uporabnikom še dodatno olajšujejo zbiranje. Zbirne posodice so občanom brezplačno na voljo na sedežu Komunale Sevnica ter v Zbirnem centru Sevnica.

V rumene zbiralnike nikakor ne sodijo odpadna mineralna olja, torej avtomobilska olja, saj so le-ta opredeljena kot nevaren odpadek.

Ob primernem skladiščenju, oddajanju in predelavi lahko jedilno olje postane obnovljiv vir energije. Tako lahko iz litra odpadnega jedilnega olja nastane 90 odstotkov biodizla ali bioplina, ekoloških goriv, ki ne onesnažujeta okolja. Preostalih 10 odstotkov predelanega olja predstavlja glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji.

Komunala Sevnica bo zbrano odpadno jedilno olje iz zbiralnikov prepeljala s prilagojenim vozilom v filtrirno postajo na Zbirni center za odpadke Sevnica, kjer ga bo predelovala v prej omenjena okolju prijazna alternativna goriva.