03.09.2019

Novo šolsko leto – novi izzivi, novi začetki in novi uspehi


V sevniški občini je sedem osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki delujejo na devetih lokacijah. V šolske klopi je letos prvič sedlo 154 učencev, kar je 14 manj kot lani. Skupaj je v sevniške osnovne šole v šolskem letu 2019/20 vpisanih 1.460 otrok, kar pa je več kot v lanskem letu, ko je pouk obiskovalo 1.446 učencev.

Programi predšolskega varstva v sevniški občini delujejo na osmih lokacijah. V šolskem letu 2019/2020 bo vrtce po trenutnih podatkih obiskovalo730 otrok, to je 16 več kot v lanskem letu. Odstotek v vrtce vključenih otrok iz leta v leto konstantno narašča; če je bila pred desetletjem vključenost vseh predšolskih otrok v občini Sevnica v vrtce okrog 65-odstotna, ta odstotek danes znaša blizu 85 odstotkov. Prostorskim potrebam, ki so posledica iz leta v leto višje vključenosti otrok v vrtce, se je Občina Sevnica v zadnjih letih intenzivno prilagajala z investicijami in odpiranjem novih oddelkov, v sedmih letih se je število oddelkov povečalo iz 34 na 43.

Novo šolsko leto za učenke in učence sevniških osnovnih in srednje šole pomeni nov začetek, za otroke v predšolskem varstvu pa nove dogodivščine. Vsem pa novo šolsko leto predstavlja nove izzive, nova doživetja in tudi nove uspehe. Prav vsem želimo uspešno premagovanje ovir, uspešno učenje ter lepe trenutke v šolskih klopeh in izven njih.

 

Otroci in starši na prvi šolski dan pred Osnovno šolo Sava Kladnika v Sevnici