09.09.2019

Sevnica, zdravo mesto


Pretekli petek je v organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) potekal nacionalni kongres Mreže zdravih mest, katere članica je tudi Občina Sevnica.

Evropska mreža zdravih mest deluje pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (World Health Organization), v mrežo pa se vključujejo evropska mesta, ki s svojimi aktivnostmi dosegajo zahtevane kriterije za nenehne izboljšave, ki prebivalcem mesta omogočajo bolj zdrav življenjski slog.

Po uvodnih pozdravih direktorice NIJZ Nine Pirnat, regionalne programske vodje WHO s tega področja Monike Kosinske in nacionalnega koordinatorja Mreže zdravih mest dr. Zlatka Zimeta so sledile predstavitve različnih pristopov, izzivov in aktivnosti, s katerimi lokalne skupnosti lahko aktivno prispevajo k izboljšanju javnega zdravja v svojem okolju.

Mojca Sešlar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti na Občini Sevnica, je zbranim predstavila dobre prakse oziroma ukrepe, s katerimi se Sevnica uvršča v Mrežo zdravih mest že vrsto let.

Med drugim je izpostavila pomembnost umestitve športne infrastrukture v prostor, tako pokrite kot odprte športne površine (športne dvorane, bazen) in površine za aktivno preživljanje prostega časa, kot so fitnes na prostem, urejene planinske poti in pešpoti. Prav tako je pomembno podpiranje organiziranja različnih športnih prireditev, ki jih je v sevniški občini precej in so dobro obiskane. Športne prireditve nosijo pomembno vlogo pri promociji zdravega načina življenja.

Poudarila je še, da je treba spodbujati veselje do gibanja pri vseh generacijah tudi z omogočanjem rekreativnega, ne zgolj tekmovalnega športnega udejstvovanja. Prav tako je pomembno izobraževanje glede pravilnega načina gibanja in zmernosti pri naporih, saj pretiravanje lahko pripelje do telesnih poškodb.

Občina Sevnica spodbuja gibanje tudi s sofinanciranjem različnih športnih programov in subvencijami za najemnine za uporabo športnih površin.

Dobre prakse Zdravih mest so predstavili še predstavniki iz Pirana, Novega mesta in Ptuja.

Predstavniki članic Mreže zdravih mest so v zaključnem delu srečanja podpisali tudi sporazum o združitvi v Nacionalno mrežo Zdravih mest.