18.09.2019

Človek človeku sopotnik


Zavod Sopotniki, ki s podporo Občine Sevnica in v organizaciji KŠTM Sevnica starejšim občanom nudi brezplačne prevoze za starejše, se je tudi v letošnjem letu pridružil sevniškemu programu tedna mobilnosti.

Zavod Sopotniki starejšim občanom v sevniški občini omogoča večjo vključenost v družbeno in družabno življenje, saj vsem tistim, ki živijo v odročnejših krajih, z brezplačnimi prevozi pomagajo, da se pogosteje odpravijo po opravkih, nakupih in na družabna srečanja. Ruralna mobilnost, kot izpostavljajo na Zavodu Sopotniki, je ključni dejavnik za zagotavljanje kakovostnega življenja starejših, ki živijo na podeželju.

Letošnji slogan Evropskega tedna mobilnosti je »Gremo peš«. V Zavodu Sopotniki izpostavljajo, da je trajnostna mobilnost starejših nekoliko prilagojena, saj težje premagujejo razdalje s pešačenjem. Z organizacijo prevozov po načelih sopotništva pa k trajnostni mobilnosti prispevajo skozi celo leto, saj se za prevoze, kadar je to mogoče, dogovarjajo tako, da zapolnijo vse proste sedeže avtomobila.

Brezplačne prevoze v občini Sevnica po podatkih Zavoda Sopotniki uporablja 225 starejših občanov, 80 odstotkov od teh je rednih uporabnikov. V letu 2019 so po sedanjih podatkih opravili 199 prevozov k zdravniku, 191 prevozov na dogodke Ozare in društev upokojencev, 160 prevozov do storitev banke, pošte, trgovine, upravne enote in občine, 34 prevozov na obiske, 5 na izlet in 5 prevozov na pokopališče.

Župan Srečko Ocvirk je v sklopu aktivnosti Zavoda Sopotniki v akciji »Župani za volani« tudi letos postal častni prostovoljec. Po prevzemu avtomobila pred pisarno Zavoda Sopotniki v Sevnici sta se skupaj s koordinatorko enote občine Sevnica Vesno Šinkovec odpravila po uporabnico na Orehovo in jo peljala po nakupih. Vzeli so si tudi čas za malo daljše druženje ob kavi. Prav druženje, pogovor in preživljanje časa s starejšimi je tisto, zaradi česar storitev Zavoda Sopotniki ni samo prevoz, ampak tudi storitev, ki ima pomembno dodatno vrednost za uporabnike.

Medgeneracijsko sodelovanje je močan povezovalni element, ki je pomemben za razvoj in napredek družbe kot celote. Demografski trendi nakazujejo, da sodelovanje in sožitje različnih generacij v prihodnosti še bolj pomembno, pri tem pa pomembno vlogo nosijo prav prostovoljci, ki s svojim nesebičnim delovanjem pogosto pritegnejo tudi druge, da pomagajo in s tem aktivno prispevajo k dobrobiti skupnosti, znotraj katere živijo.