23.09.2019

Javni forum o koristnih učinkih hoje na zdravje


V Knjižnici Sevnica je potekal Javni forum o koristnih učinkih hoje na zdravje. Organizacija javnega foruma je bila del prizadevanj Občine Sevnica za spodbudo in krepitev zavedanja o pomenu gibanja za zdravo življenje.

Župan Srečko Ocvirk je kot prvi spregovoril na forumu in uvodoma poudaril, da se je z vedno višjim številom avtomobilov povečevala potreba po izgradnji novih in novih cest, pri tem pa pozornost pešcem ni bila namenjena. Široke ceste, ki so zadovoljile potrebe velikih, širokih vozil, so zasedle celoten javni prostor, kar danes pomeni, da je prostor za pločnike, po katerih se potreba povečuje, treba iskati s širjenem na zasebne površine. Izpostavil je paradoks vožnje z avtomobilom na rekreacijo, ko prebivalci znotraj kraja prevozijo razdaljo, ki je krajša od kilometra, da se pripeljejo do mesta rekreacije, na primer do fitnesa. Sicer je poudaril, da se je splošno zdravje občanov v zadnjih desetih letih izboljšalo tudi z izboljšano infrastrukturo, ki jo sevniška občina namenja aktivnemu preživljanju prostega časa ter pohvalil prizadevanja sevniškega Centra za krepitev zdravja za promocijo zdravih odločitev, zdravega načina življenja. V zaključku je izpostavil še miselnost prebivalstva, da se je do vseh ciljev, ki jih imajo v svojem vsakodnevnem življenju, treba peljati z avtomobilom. Odločitev, da je avtomobil mogoče pustiti na obrobju in se do službe ali opravkov, oddaljenih manj kot kilometer, mogoče odpraviti peš, ima lahko funkcijo tudi osnovne rekreacije, ki je potrebna za posameznikovo zdravje in dobro počutje. Za to pa je potrebna tudi infrastruktura, ki pešcem omogoča varnost – kot primer je navedel obnovo železniškega nadvoza Šmarje - »nadvožnjaka«, kjer danes hodi peš precej večje število posameznikov, kot pred obnovo. Nazadnje je izpostavil, da so pobude občanov, na katerih območjih so še potrebne izboljšave varnosti, izredno dobrodošle.

Mitja Udovč, direktor Javnega podjetja Komunala Sevnica d.o.o., je predstavil svoje poglede na izzive upravljanja in urejanja pešcem namenjene infrastrukture. Komunala Sevnica upravlja z več kot 15 hektarji javnih površin, ki so v manjših delih razpršene po celotni občni. Izpostavil je vidike varnosti, kateri je namenjena posebna pozornost, predvsem na otroških igriščih in zunanjih fitnesih. Nadalje je izpostavil izzive urejanja večnamenskih poti ob Savi, kjer se srečujejo različni upravljalci – poleg Komunale Sevnica kot upravljalec teh površin nastopata tudi podjetji Infra in HESS s svojimi vzdrževalci. Upravljalci med seboj aktivno sodelujejo in se soočajo tudi s skupnimi izzivi, kot je odstranjevanje invazivnih rastlin. Pri tem je pozval vse občane, ki javne površine uporabljajo, da lahko tudi sami več prispevajo k boljši urejenosti, s skrbnostjo do okolja v katerem se gibajo in z aktivnim vključevanjem pri čiščenju in odstranjevanju invazivnih rastlin, saj okolje v katerem živimo in se gibamo, v resnici čistimo zase. Izpostavil je, da se premalo zavedamo, v kako urejenem okolju živimo, kadar se primerjamo s tujino.

Predsednik planinskega društva Lisca Sevnica Rok Petančič je spregovoril o izzivih s katerimi se srečujejo urejevalci planinskih poti. Le ti so sami planinci in svoje delo opravljajo prostovoljno. Razvejanost planinskih poti na območju sevniške občine je prednost, vendar tudi izziv vzdrževanja za markaciste in druge. Kot izziv je izpostavil tudi vedno večje število planincev, ki se do okolja ne vedejo spoštljivo, zaradi množičnosti obiskov planin in gora pa prihaja tudi do trenj med lastniki zemljišč in pohodniki.

Predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje Brigita Župančič Tisovec je spregovorila o konkretnih koristnih učinkih hoje in drugih oblik gibanja na zdravje vseh generacij, pri tem pa s pomočjo slikovitih statističnih podatkov podala nekaj zanimivih dejstev o vplivih gibanja na človeško telo v najnežnejših, v srednjih in poznih letih življenja. Večji del svoje predstavitve je namenila predvsem otrokom, njihovem gibanju in percepciji staršev na otrokovo gibanje. Moderni, skrbni starši, ki otrokom ne dajejo dovolj svobode, da bi raziskovali svet in se pri tem včasih tudi poškodovali, s svojo skrbnostjo otroku povzročijo več škode kot koristi, saj zdravstveni delavci vedno bolj ugotavljajo, da mladi otroci ne znajo niti pravilno pasti in zato prihaja do več poškodb glave namesto zgolj popraskanih komolcev in kolen.

Barbara Resnik, promotorka hoje, je zbranim predstavila svoj pogled na gibanje, na hojo in vse koristne učinke, ki jih ob gibanju čuti sama. Dobro prakso telesne aktivnosti skozi vodene vadbe uspešno prenaša tudi na druge in tako krepi ne zgolj lastno, ampak tudi njihovo zdravje.