23.09.2019

Otvoritev avtobusnega obračališča pri Osnovni šoli Blanca


V začetku letošnjega šolskega leta so se učenci, starši in učitelji še posebej razveselili nove pridobitve pri Osnovni šoli Blanca.

Novo zgrajeno obračališče za avtobuse pri osnovni šoli je rezultat celostne rešitve in prispevka Občine Sevnica k povečani prometni varnosti na območju šole. Urejanje in umirjanje prometa na območjih osnovnih šol namreč pomembno prispeva k večji varnosti vseh uporabnikov prometnih površin pri šolah. Obračališče bo mogoče povezati tudi z načrtovanim novim nadvozom na območju bodoče obvozne ceste mimo Blance.

V okviru Evropskega tedna mobilnosti je potekala uradna otvoritev obračališča. Zbrane na otvoritvi je uvodoma pozdravil župan Srečko Ocvirk, ki je izpostavil, da se mobilnost spreminja skozi čas, tako kot se spreminja način življenja v domačih krajih. Če je bilo nekoč povsem običajno, da so otroci v več kilometrov oddaljeno šolo hodili peš, danes vsem otrokom, ki so od šole oddaljeni več kot dva kilometra, Občina Sevnica omogoča avtobusni prevoz v šolo. Gibanje je tako postalo popoldanska aktivnost, ločena od drugih aktivnosti, namesto da bi bila vpeta v naša vsakdanja opravila, kot je denimo hoja v šolo ali na delovno mesto.

Ravnatelj Osnovne šole Blanca mag. Vincenc Frece se je v svojem nagovoru zahvalil vsem, ki so sodelovali pri projektu in poudaril, da je sedaj promet ob šoli tekoč in precej bolj varen, kot je bil pred izgradnjo obračališča.

Otvoritev so s svojimi nastopi popestrili tako osnovnošolci kot otroci, ki obiskujejo vrtec pri Osnovni šoli Blanca.