06.11.2019

Organiziranje službe prvih posredovalcev


Zdravstveni dom Sevnica, Občina Sevnica in Gasilska zveza Sevnica so pristopili k partnerskem oblikovanju in organiziranju službe prvih posredovalcev.

V ponedeljek, 4. novembra je potekal podpis Dogovora o aktiviranju prvih posredovalcev z območja občine Sevnica z namenom reševanja življenj z izvajanjem temeljnih postopkov oživljenja in uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED).  S podpisom tega dogovora je služba prvih posredovalcev v občini Sevnica tudi vzpostavljena.

Prvi posredovalci so posamezniki prostovoljci, ki imajo opravljeno usposabljanje iz temeljnih postopkov oživljanja, ki so ga opravili v Zdravstvenem domu Sevnica. Aktivacijo prvega posredovalca preko pozivnika in prejetega klica sproži Regijski center za obveščanje Brežice. Sistem obveščanja, prostore in organizacijo dela prvih posredovalcev je zagotovila Gasilska zveza Sevnica.

Temeljna naloga prvega posredovalca je, da se pozivu na pomoč odzove v najkrajšem možnem času, prispe na kraj dogodka in nudi pomoč skladno s svojim znanjem in navodili zdravnika, vse do prihoda službe nujne medicinske pomoči. Pri nudenju pomoči posamezniku ves čas preko telefonske zveze sodeluje tudi z zdravnikom nujne medicinske pomoči.

Podpisniki dogovora, župan Srečko Ocvirk, direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič in poveljnik Gasilske zveze Sevnica Gašper Janežič so predstavili svoje poglede na projekt in naloge organizacije prvih posredovalcev. Vsi trije so izpostavili pomen hitrega odziva v primeru nesreče ali drugega nenadnega dogodka, pri čemer prvi posredovalci nosijo pomembno vlogo.