06.11.2019

Slavnostno obeležili 100-letnico zadružništva na Sevniškem


Včeraj je v Športnem domu Sevnica v organizaciji Kmečke zadruge Sevnica potekala slovesnost ob 100-letnici zadružništva na Sevniškem.

Slovesnosti so se poleg vodstva, številnih sodelavcev, upokojenih sodelavcev ter poslovnih partnerjev Kmečke zadruge Sevnica udeležili tudi predstavniki lokalnih oblasti, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, javnih agencij s področja kmetijstva in drugi gostje.

Kmečka zadruga Sevnica je ob praznovanju 100-letnice svojih zadružnih korenin izdala tudi monografijo avtorja Oskarja Zorana Zeliča, ki je zbranim na slovesnosti slikovito predstavil vsebino monografije.

Direktor Kmečke zadruge Sevnica Borut Florjančič je v svojem nagovoru zbranim izpostavil pomembnost izkazovanja spoštovanja tistim, ki so prvi prepoznali pomembnost zadružnega povezovanja. Cilji tega povezovanja se po besedah direktorja vse do danes niso spremenili in so usmerjeni v skrb za člane, prodajo pridelkov, preskrba, predelava, širjenje znanja in soustvarjanje skupne blagovne znamke. Poleg lepih spominov na preteklost je pomembno, da stremimo tudi v prihodnost in se ustrezno prilagajamo tehnološkemu napredku tudi z uvajanjem digitalizacije, je še izpostavil direktor sevniške kmečke zadruge.

Rdeča nit nagovora Uroša Flajs, predsednika upravnega odbora Kmečke zadruge Sevnica, so bile temeljene vrednote zadružništva, torej povezovanje, izmenjava in trgovina, bogata zgodovina sevniške kmečke zadruge in načelo zagotovitve obstoja kot temeljno gonilo zadružništva.

Osrednji govornik na slovesnosti, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je izpostavil več aktualnih tem s področja kmetijstva in pomembno vlogo, ki jo nosi Kmečka zadruga Sevnica pri ohranjanju podeželja, posluhu za manjše kmete, ohranjanju avtohtonih živalskih pasem, kot je krškopoljski prašič, negovanju tradicije in sooblikovanju pomembne kmetijske politike.

Tudi župan Srečko Ocvirk je izpostavil pomembno vlogo Kmečke zadruge Sevnica, ki jo ima v lokalni skupnosti, predvsem pri ohranjanju poseljenosti podeželskih krajev z nudenjem delovnih mest in z nudenjem poslovnih priložnosti kmetovalcem in pridelovalcem.

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič je element povezovanja izpostavil kot ključen temelj, ki je zaslužen za visoko obletnico zadružništva. Peter Vrisk, predsednik Zadružne zveze Slovenije, je pohvalil dobro sodelovanje Kmečke zadruge Sevnica z lokalno skupnostjo, predvsem pri oskrbi prebivalstva z domačo, lokalno proizvedeno, kakovostno hrano.

Direktor Kmečke zadruge Sevnica je skupaj s sevniškim županom zaslužnim članom Kmečke zadruge Sevnica podelil zahvalne listine. Za trajen prispevek k razvoju zadruge so zahvalno listino prejeli prvi predsednik uprave in petkratni predsednik nadzornega odbora Jože Kunšek, prvi predsednik nadzornega odbora Silvo Volarič, predsednik upravnega odbora v mandatih od leta 1994 do leta 2002 Alojz Zalašček, predsednik upravnega odbora z najdaljšim, kar šestnajstletnim stažem, Peter Camloh, predsednica nadzornega odbora v mandatu od leta 2014 do leta 2018 Fanika Simeonov in aktualni predsednik upravnega odbora Uroš Flajs.

Slavnostni dogodek so s kulturnim programom popestrili Oktet Jurij Dalmatin ter pevka Neža Jurečič in kitarist Tadej Kraševec, z vezno besedo pa je včerajšnjo prireditev v zaokroženo celoto popeljala Vanja Žulič.