05.11.2019

V Zabukovju praznovali krajevni praznik


Prva sobota novembra je v Krajevni skupnosti Zabukovje minila praznično.

Praznovanje se je pričelo pri domačiji Kajič, kjer so namenu slovesno predali novo urejeni cestni odsek Reber na Mrzli Planini.

Na osrednji prireditvi, ki je potekala v večnamenskem domu v Zabukovju, je zbrane najprej nagovorila predsednica Krajevne skupnosti Zabukovje Ana Ivanić, ki je krajanom predstavila delo sveta krajevne skupnosti v minulem obdobju. Izpostavila je predvsem trud Sveta Krajevne skupnosti Zabukovje v sodelovanju z Občino Sevnica pri zagotavljanju izgradnje in vzdrževanja ustrezne cestne mreže in s tem dostopnosti za vse krajane.

Župan Srečko Ocvirk je v svojem nagovoru poudaril, da odgovornost, vztrajnost in dobra mera varčnosti omogočajo doseganje razvojnih ciljev lokalne skupnosti, kot so urejena cestna in vodovodna infrastruktura, optično omrežje, družbene storitve za omogočanje kakovostnega življenja kot je na primer pomoč na domu ali brezplačni prevozi za starejše Zavoda sopotniki. Uresničeni razvojni cilji pa nosijo ključno vlogo pri ohranjanju poseljenosti krajev, ki so bolj oddaljeni od večjih centrov. Asfaltiran cestni odsek v nekem kraju tako resda ne pomeni velike spremembe za občino Sevnica kot celoto. Prinaša pa ključno dodano vrednost za tiste posameznike in družine, ki so zaradi te posodobljene ceste bolje povezani s svetom, preprosteje opravljajo svoje dnevne poti in se zato redko odločijo, da bi zapustili kraj, v katerem so se ustalili.

Priznanje Krajevne skupnosti Zabukovje je v letošnjem letu prejela Marija Žveglič za aktivno sodelovanje pri Aktivu kmečkih žena Zabukovje in sooblikovanje prenekaterih dogodkov v krajevni skupnosti. Plaketo Krajevne skupnosti Zabukovje pa je prejel Jože Baumkirher za prepoznano dolgoletno prizadevno delovanje v krajevni skupnosti.