02.12.2019

Dnevni odprtih vrat v VDC Sevnica


V preteklem tednu so potekali dnevi odprtih vrat v Varstveno delovnem centru Krško - Leskovec, Enota Sevnica.

Varstveno delovni center Krško - Leskovec v letošnjem letu praznuje 40. obletnico delovanja. Že pred leti je VDC Krško - Leskovec prerasel svoje ime in postal varstveno delovni center za celotno posavsko regijo, saj vključuje občine Sevnica, Krško, Brežice in Kostanjevico na Krki.

Temeljno poslanstvo VDC Krško - Leskovec je omogočati in nuditi bolj kakovostno življenje odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. V enoto v Sevnici je danes vključenih 25 odraslih oseb. Enota izvaja storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Uporabniki enote se vključujejo v širše družbeno okolje ter sodelujejo v okviru kulturnih, športnih in izobraževalnih dejavnosti, s čimer se dviguje kakovost njihovega vsakdanjega življenja.