05.12.2019

Ob dnevu prostovoljstva


 

Spoštovane prostovoljke, spoštovani prostovoljci.

V človekovi naravi je, da želi biti koristen - najprej sebi in nato tudi okolici v kateri živi. Doseženi osebni cilji izpopolnjujejo in osrečujejo vsakega. Veliko pa je med nami takšnih, ki svoje zadovoljstvo in srečo najdejo v udejanjanju prostovoljstva. Prostovoljstvo bogati vsakega posameznika, tako tistega, ki prejema, kot tudi tistega, ki daje. Tako je bogatejša celotna družba.

Osebni čas, ki je danes tako zelo dragocen, prostovoljci namenjate nesebični pomoči drugim, ohranjanju tradicij in ljudskega izročila, razvoju turizma, izvajanju različnih športnih in kulturnih programov, organiziranju družabnih dogodkov in drugim aktivnostim.

Prostovoljstvo ni samo po sebi umevno in je potrebno vzpodbude, ki pa v največji meri izhaja iz posameznika. Taka oseba je v zgled in spodbudo drugim in tako se mreža prostovoljstva krepi ter doseže vse oblike človekovega udejanjanja.

Danes ob dnevu prostovoljstva iskreno čestitam in se zahvaljujem vsem, ki ste dejavni na področju organiziranih prostovoljnih skupin. Vsem, ki organizirane skupine vodite in vsem, ki ste njihovi člani. Čestitke tudi prostovoljcem, ki o prostovoljstvu kot aktivnosti sploh ne razmišljate in opravljate dobro delo zgolj zato, ker je to prav.

Ne glede na to, na kakšen način k prostovoljstvu prispevate ali kako sodelujete – z vašimi dejanji sooblikujete življenje v občini Sevnica v celoto povezane lokalne skupnosti. Hvala za vaš pomemben prispevek k razvoju občine Sevnica v za bivanje in delo prijazno okolje.

 

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica


Slika je simbolična.