27.12.2019

Seja štaba Civilne zaščite občine Sevnica


Člani štaba Civilne zaščite Občine Sevnica so se sestali 17. decembra in analizirali opravljeno delo v letu 2019.

Občina Sevnica je v letu 2019 nadaljevala z aktivnostmi, ki so vezane na Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS št. 24/12 in 26/19), v sklopu katerih so bile izvedene analize in priprave na izdelavo spremenjenih načrtov ravnanja za posamezne primere nesreč, med drugim poplava, nesreča v Nuklearni elektrarni Krško, izliv nevarnih snovi, nesreča v železniškem prometu in požar.

Skupaj z Gasilsko zvezo Sevnica je Občina Sevnica v oktobru organizirala osrednjo zaščitno-reševalno vajo pri Zbirnem centru za odpadke v Sevnici, katere se je udeležilo 115 gasilcev iz 11 prostovoljnih gasilskih društev.

Skozi vse leto je Občina Sevnica uspešno sodelovala s službami in organizacijami ter društvi, ki sodelujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči, vključno z Gasilsko zvezo Sevnica in vsemi petnajstimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, Zdravstvenim domom Sevnica, sevniškim območnim združenjem Rdečega križa, Policijsko postajo Sevnica, Planinskim društvom Lisca Sevnica, Društvom potapljačev Vidra Krško in drugimi. Nemoteno je potekalo tudi sodelovanje z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje - izpostava Brežice, kjer se  na rednih mesečnih sestankih obravnavajo aktualne naloge iz področja zaščite, reševanja in pomoči v regiji Posavje in v posameznih občinah.

V mesecu oktobru je Občina Sevnica z Zdravstvenim domom Sevnica in Gasilsko zvezo Sevnica podpisala pogodbo o aktiviranju prvih posredovalcev.

Na seji so se člani štaba seznanili še z izrednimi dogodki v letu 2019, ko na območju občine Sevnica ni bilo večjih naravnih nesreč, razen močnejših padavin v poletnem času, ki so povzročile nevšečnosti in gmotno škodo na nekaterih območjih.

Občina Sevnica tudi za leto 2020 načrtuje nadaljevati z aktivnostmi, ki pripomorejo v boljši varnosti in boljši usposobljenosti sevniške Civilne zaščite.