14.01.2020

Tončkov dom na Lisci


V 2014 je Občina Sevnica po več kot enoletnem usklajevanju od Planinskega društva Lisca Sevnica in Planinske zveze Slovenija v lastništvo prevzela objekte na Lisci. Po prenosu lastništva je Občina Sevnica nadaljevala s programi za razvoj Lisce tudi na objektih in v okolici Tončkovega doma s ciljem nadaljevati ustvarjanje Lisce v za širše okolje pomembno in uporabno športno-rekreacijsko turistično destinacijo.

Občina Sevnica je 13. januarja prejela odpoved najemne pogodbe dolgoletnega najemnika in oskrbnika Tončkovega doma na Lisci, Gostinstva Krašovec d. o. o.. Občina Sevnica razume in spoštuje odločitev družine Krašovec za usmeritev osebnih prioritet k družini in preživljanju več časa z bližnjimi. Kot najemnik in oskrbnik Tončkovega doma je družina Krašovec uspešno sodelovala tako s Planinskim društvom Lisca Sevnica in Planinsko zvezo Slovenije kot tudi z Občino Sevnica, s čimer je bistveno pripomogla k razvoju in prepoznavnosti destinacije Lisca. Razvoj poslovnih priložnosti v času sodelovanja z Občino Sevnica je bil pozitiven. Družini Krašovec in ekipi iz podjetja Gostinstvo Krašovec d. o. o. se zato zahvaljujemo za njihov prispevek k razvoju Lisce.

Občina Sevnica za leto 2020 načrtuje izvedbo obnovitvenih del kuhinje in ureditvijo tematskega prostora v Tončkovem domu, s pričetkom del v začetku februarja. O svojih namerah je Občina Sevnica ob prijavi investicije za sofinanciranje v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v začetku leta 2019 obvestila družino Krašovec. Družina Krašovec se je v oktobru za čas obnovitvenih del tudi dogovorila s Planinskim društvom Lisca Sevnica za najem Jurkove koče za izvajanje omejene gostinske dejavnosti, saj je za čas obnovitvenih del načrtovano tudi zaprtje Tončkovega doma. V obdobju obnovitvenih del najemnik Tončkovega doma ne bi plačeval mesečne najemnine.

Tončkov dom bo tako za obiskovalce odprt do 1. februarja 2020. V času izvajanja obnovitvenih del bo Občina Sevnica izvedla javni poziv za oddajo ponudb za najem Tončkovega doma, ki bo vnovič odprl svoja vrata predvidoma v mesecu maju.

Občina Sevnica vse od prenosa lastništva v letu 2014 s promocijskimi medijskimi objavami, s soorganizacijo različnih športno-rekreativnih in drugih dogodkov in z izvedbo več infrastrukturnih posodobitev aktivno prispeva k razvoju te priljubljene izletniške točke.

Infrastrukturne posodobitve Lisce z okolico: