31.01.2020

Včeraj podelili certifikate kakovosti kolektivne blagovne znamke občine Sevnica


V četrtek, 30. januarja, je v konferenčni dvorani Komunale Sevnica potekala slavnostna podelitev certifikatov kakovosti kolektivne blagovne znamke občine Sevnica.

Certifikate kakovosti je izbranim ponudnikom podelil župan Srečko Ocvirk, skupaj s dr. Tanjo Lešnik Štuhec, ki kot soavtorica Strategije za razvoj turizma v občini Sevnica aktivno sodeluje tudi pri izvajanju ukrepov za doseganje ciljev, ki so opredeljeni v strategiji.

Župan je v svojem nagovoru zbranim izpostavil pomen podpore lokalne skupnosti domačim ponudnikom, ki se soočajo z različnimi trženjskimi in gospodarskimi izzivi, predvsem na področju grajenja zavedanja domačih kupcev, da so lokalni, domači proizvodi, kljub nekoliko višjim cenam, boljša izbira od cenenih, manj kakovostnih proizvodov, ki izvirajo iz več tisoč kilometrov oddaljenih krajev. Izrazil je tudi željo tudi po dolgoročnem uspešnem sodelovanju med Občino Sevnica, zavodom KŠTM in ponudniki, ki lahko le s sodelovanjem oblikujejo privlačno ponudbo za obiskovalce, ki se bodo tako vedno znova radi vračali v naše kraje.

Dr. Tanja Lešnik Štuhec je izpostavila pomen povezovanja med lokalnimi ponudniki in oblikovanju kolektivnih blagovnih znamk, ki povezujejo samostojne blagovne znamke ponudnikov v enotno zgodbo, ki je ključna za oblikovanje celovite turistične ponudbe posameznega kraja oziroma destinacije. S povezovanjem lahko lokalni ponudniki obiskovalcu ponudijo celostno izkušnjo kraja, torej nastanitev, gastronomijo in doživetja, ki se med seboj povezujejo v zaokroženo zgodbo.

Ocenjevanje izdelkov za pridobivanje certifikata kakovosti kolektivne blagovne znamke občine Sevnica je v organizaciji KŠTM Sevnica ter v sodelovanju z Občino Sevnica potekalo v dveh sklopih. V novembru lanskega leta je strokovna komisija ocenila rokodelske izdelke in živilske pridelke, v prvih dneh letošnjega leta pa še hrano in pijačo postreženo na gostinski način pri gostinskih ponudnikih.

Rokodelske izdelke so ocenjevali priznani etnolog in predsednik ocenjevalne komisije dr. Janez Bogataj, industrijska oblikovalka Snežana Mandič Lešnik in dr. Tanja Lešnik Štuhec. Na ocenjevanje so svoje izdelke prijavili trije ponudniki. Od 13 ocenjenih izdelkov je certifikat kakovosti prejelo 5 izdelkov.

Živilske izdelke so ocenjevali predsednica komisije strokovnjakinja za gastronomijo Marlena Skvarča, Franci Jezeršek iz Gostinstva Jezeršek in dr. Tanja Lešnik Štuhec. Certifikat kakovosti je prejelo 48 od 56 prijavljenih izdelkov.

Hrano in pijačo postreženo na gostinski način so ocenjevali predsednik ocenjevalne komisije dr. Janez Bogataj, Franc Jezeršek in dr. Tanja Lešnik Štuhec. Obiskali so 7 gostinskih ponudnikov in ocenili 22 jedi in pijač postreženih na gostinski način. Certifikat kakovosti je prejelo 19 jedi oziroma pijač.

Podelitev certifikatov kakovosti je zgolj prvi izmed korakov uspešne gradnje kolektivne blagovne znamke občine Sevnica. Občina Sevnica kot lastnik kolektivne blagovne znamke in zavod KŠTM kot koordinator si bosta prizadevala za nadaljevanje uspešnega povezovanja ponudnikov v celovito ponudbo, ki bo navdušila domače in tuje obiskovalce krajev sevniške občine.