10.02.2020

Ob kulturnem prazniku v Sevnici podelili Prešernova priznanja in plakete


Na petkovi osrednji slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku je Zveza kulturnih društev Sevnica (ZKD Sevnica) podelila Prešernova priznanja in plakete zaslužnim posameznikom in organizacijam, ki so s svojim delovanjem na kulturnem področju pustili pomemben pečat tako v sevniški občini kot tudi širše.

Prešernovi priznanji ZKD Sevnica sta prejeli Anica Perme in Mojca Marija Jenčič Petrovčič. Bronasto Prešernovo plaketo je prejelo Grajsko lutkovno gledališče Sevnica, Srebrni Prešernovi plaketi pa Likovna sekcija Društva Svoboda Krmelj in Pevska skupina Lokvanj Društva Svoboda Krmelj. Zlato Prešernovo plaketo je prejela Glasbena šola Sevnica.

Osrednja gostja in slavnostna govornica Vesna Vidic Jeraj, ravnateljica Osnovne šole Boštanj, prejemnice naziva Najbolj kulturna šola v Sloveniji 2019, je izpostavila, da je kultura vse, kar nas opredeljuje, torej naš jezik, ljudski običaji, umetnost in morala. »Kultura je človeška težnja in sposobnost, da živi polno in vsestransko razgibano življenje, da svoje bivanje z lastnimi izumi izboljšuje, da s pridobljenimi izkušnjami izobražuje in bogati svoje potomce, da z lepoto umetnosti okrasi svoj vsakdan«, je še poudarila Vesna Vidic Jeraj.

Zbrane je pozdravil tudi sevniški župan Srečko Ocvirk, ki je v svojem nagovoru poudaril, kako je pomembno, da razumemo vse oblike kulture in negujemo ljubezen do kulturnega ustvarjanja pa tudi do kulture negovanja medsebojnih odnosov in kulture dialoga.

Predsednik ZKD Sevnica Jože Novak, ki je podelil Prešernova priznanja in plakete, se je zahvalil vsem ljubiteljem kulture, ki z udeležbo na kulturnih dogodkih, ki potekajo v sevniški občini skozi vse leto, izražajo podporo kulturi in kulturnikom.

Kulturni program so popestrili Otroški pevski zbor Osnovne šole Boštanj in pevska skupina Vokalnih 5. Za prijeten ambient in scensko zasnovo sta poskrbeli mlada prvakinja XIX. mednarodnega sevniškega likovnega shoda Grad 2019 Nina Gole in prvakinja shoda Nevenka Flajs. V preddverju dvorane so si obiskovalci dogodka lahko ogledali tudi razstavo izbranih del XIX. mednarodnega sevniškega likovnega shoda Grad 2019.

***

Prejemniki Prešernovih priznanj in plaket Zveze kulturnih društev Sevnica

Prešernovo priznanje ZKD Sevnica je prejela Anica Perme.

Gospa Anica Perme ustvarja že od svojega 15 leta. Začela je s proznimi deli in ustvarjenje razširila tudi na poezijo. Niti izgnanstvo je ni odvrnilo od pisanja. Ko se je vrnila nazaj v Sevnico, si je ustvarila svojo družino in pričela še z bogatejšim ustvarjanjem. Svoja dela objavlja v Grajskih novicah. Ustvarila je preko 300 del poezije, prozna dela pa je leta 2017 izdala v svojem prvencu Kako je mogoče, v katerem opisuje zgodovino svoje rodbine od pradedov pa do danes. Knjiga je leta 2018 dosegla  najvišjo branost in bila največkrat izposojeno gradivo v projektu Posavci beremo skupaj. Anica Perme vestno sodeluje pri delu v literarni skupini Sev Sevnica, kakor tudi pri nastopih. V svojem 90. letu starosti redno sodeluje na raznih natečajih v regiji in širše, pri tem skupaj s skupino širi dobri glas o Sevnici in sevniški občini. Njene predstavitve knjige so bile zelo dobro obiskane. Trenutno se pripravlja na izid dveh novih knjig poezije. Tako bo kmalu s svojo neizmerno energijo spet očarala številne obiskovalce predstavitev knjig.

Za njeno osebno zavzetost in predanost literarni dejavnosti ji Zveza kulturnih društev Sevnica podeljuje Prešernovo priznanje.

Prešernovo priznanje ZKD Sevnica je prejela Mojca Marija Jenčič Petrovčič.

Mojca Marija Jenčič Petrovčič je podpredsednica Kulturno športnega in turističnega društva Razbor pod Lisco (KŠTD Razbor) in vodja dramske dejavnosti »Razbor pod odrom« ter »Mali Razbor pod odrom«. Od leta 1987 je bila aktivna v KUD Iška vas in sicer na področju vodenja prireditev, petja in gledališča. Od leta 1987 je bila aktivna v Kulturno umetniškem društvu Iška vas, na področju vodenja prireditev, petja in gledališča. Prav gledališče je tisto kulturno področje, ki najbolj zaznamuje njeno delo.Društvu na Razborju se je pridružila leta 2010. Njena prva projekta sta bila priprava scenarijev za letni koncert Fantov z Razborja in za Miklavževo predstavo.

Na njeno pobudo in pod njenim mentorstvom od leta 2011 deluje dramska skupina »Razbor pod odrom«, s katero je ponovno obudila dolgoletno gledališko dejavnost na Razborju. Od takrat pa do danes ji je uspelo znotraj »Razborja pod odrom« razviti dve starostni skupini igralcev, ki z njeno pomočjo uspešno kalijo svoje talente. V domačem Bregu pripravlja vsakoletno prireditev ob materinskem dnevu  ter tudi letni pevski koncert v sosednjem Jurkloštru. Svoj prosti čas in trud za soustvarjanje namenja predvsem otrokom, mladim, folklornikom in pevskimi zborom.

V letu 2019 je na razborski oder Doma krajanov postavila kar dve avtorski predstavi, letno pa pripravlja tudi celovit scenarij z dramaturškimi vložki za vsakoletne koncerte Folklorne skupine »Blaž Jurko Razbor«. Svoj pečat je nedvomno pustila tudi v Razborskih večerih. Za njeno osebno zavzetost in predanost še posebej na področju gledališke dejavnosti ji Zveza kulturnih društev Sevnica podeljuje Prešernovo priznanje.

Za njeno osebno zavzetost in predanost še posebej na področju gledališke dejavnosti ji Zveza kulturnih društev Sevnica podeljuje Prešernovo priznanje.

Bronasto Prešernovo plaketo ZKD Sevnica je prejelo Grajsko lutkovno gledališče Sevnica.

Na prvi pomladni dan in na svetovni dan lutk je pred 10 leti na sevniškem  gradu potekalo svečano odprtje Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica. Tega dne so grad obiskali kralj Lutka s svojo kraljično Lučko in s številnim spremstvom iz dežele Lutkanije. In od takrat dalje na Gradu Sevnica potekajo številni zanimivi dogodki: lutkovne delavnice, predstave, razstave, grad pa je v enem od svojih prostorov dobil nove stanovalce,  številčne in raznolike lutke.

Pobudnica ustanovitve Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica je bila Snježana Pungerčič, ki je gledališke izkušnje pridobivala kot igralka v Mestnem lutkovnem gledališču Rijeka. Že desetletje kot strokovni in umetniški vodja skrbi za kakovostno ustvarjalno pot gledališča. Lutke in scenografijo izdeluje Bernard Pungerčič, pri delu pa sodelujejo in ju podpirajo številni sodelavci, prostovoljci  in ljubitelji  lutkarstva.

Vsako leto ob svetovnem dnevu lutk Grajsko lutkovno gledališče Sevnica pripravi obsežno in zanimivo praznovanje za vse ljubitelje lutk, k sodelovanju pa pritegne številne domače in tuje lutkarje. Pod njihovim okriljem potekajo v Tednu otroka vsakoletna lutkovno-slikarska srečanja Lutkart.

S svojimi predstavami Grajsko Lutkovno Gledališče gostuje in žanje uspehe in pohvale doma in v tujini. Plaketo je prevzel Bernard Pungerčič.

Za njihovo predanost ter ohranjanje lutkovne dejavnosti v naši občini Grajskemu lutkovnemu gledališču Zveza kulturnih društev Sevnica podeljuje Bronasto Prešernovo plaketo.

Srebrno Prešernovo plaketo ZKD SEVNICA je prejela Likovna sekcija Društva Svoboda Krmelj

Likovna dejavnost v Krmelju se je pričela leta 1980 s kiparsko kolonijo pod mentorstvom Branka ŠUSTRA, tedanjega likovnega pedagoga na Osnovni šoli Krmelj. Tako je Krmelj pridobil prepoznavne moderne skulpture ter reliefe na kovinski konstrukciji, ki so posvečene borcem, izgnancem in vsem mladim. Kovinske konstrukcije so se pod njegovim mentorstvom tudi obnavljale - v letih 2008, 2009 in 2010 v okviru Društva Svoboda Krmelj. Od leta 2011 naprej likovne kolonije potekajo pod mentorstvom Antona Zgonca. Pridružila se jim je tudi fotografska sekcija. Člani sekcije na kolonijah upodabljajo Krmelj ali izbirajo proste teme, vsako leto pa poleg kolonije organizirajo tudi različne razstave, na katerih gostujejo umetniki iz vseh koncev države. Likovno sekcijo z zanosom in veseljem vodi gospa Ana Hočevar, ki je tudi prevzela plaketo.

Za dolgoletno predanost in ohranjanje likovne dejavnosti v Krmelju Zveza kulturnih društev Sevnica podeljuje Likovni sekciji Društva Svobode Krmelj Srebrno Prešernovo plaketo.

Srebrno Prešernovo plaketo ZKD SEVNICA je prejela Pevska skupina Lokvanj Društva Svoboda Krmelj

Članice ženske pevske skupine Lokvanj spremlja ljudska pesem že od malih nog. V svojem delovanju prepoznavajo pomen ohranjanja ljudskega izročila in prenašanje tradicij na mlajše. Pred petnajstimi leti so pričele delovati v Delavskem kulturnem in športnem društvu Svoboda Krmelj, ki se je v lanskem letu preimenovalo v Društvo Svoboda Krmelj. Članice skupine se udeležujejo območnih srečanj ljudskih pevcev občine Sevnica, popestrijo marsikatero prireditev v občini in na domačem odru v Krmelju ter se rade odzovejo tudi na najrazličnejša povabila na nastope. Za svoje delovanje so prejele že več priznanj in pohval. V lanskem letu so ob 15. obletnici delovanja organizirale glasbeni večer, kjer so občinstvu predstavile izsek iz svojega opusa ljudskih pesmi, skupaj z gosti.

V skupini Lokvanj, ki zadnji dve leti deluje pod vodstvom Marice Knez, trenutno poje sedem žena, ki so s pomočjo ljudske pesmi ponesle ime domače krajevne skupnosti širom po Sloveniji. Gospa Marica Knez je tudi prevzela plaketo.

Zveza kulturnih društev Sevnica Ženski pevski skupini Lokvanj za izjemen prispevek k ohranjanju slovenske ljudske pesmi podeljuje Srebrno Prešernovo plaketo.

Zlato Prešernovo plaketo ZKD SEVNICA je prejela Glasbena šola Sevnica.

Glasbena šola je v letu 2019 praznovala 20 obletnico samostojne poti. Od le nekaj oddelkov, ko je šola delovala še kot podružnica, se je do danes šola na samostojni poti razvila v eno najuspešnejših glasbenih šol v Sloveniji.

Jasne usmeritve in cilji, prizadevno in skrbno delo strokovnega kadra ter zelo premišljeno kadrovanje so v dvajsetih letih samostojnega delovanja botrovali številnim uspehom na vseh področjih. Vrsto prvih nagrad na domačih in mednarodnih tekmovanjih v vseh letih je samo vrh ledene gore vseh uspehov, ki jih žanje glasbena šola. Uspešnost se kaže ne samo z obilico nastopov v občini, ampak tudi z nastopi izven njenih meja. Po najvišjih uvrstitvah ne posegajo le posamezniki, temveč tudi komorne skupine in v zadnjih letih orkestri.

Poleg individualnega pouka brenkal, tolkal, godal, pihal, trobil, instrumentov s tipkami in petja, na glasbeni šoli poteka tudi pouk glasbene pripravnice, nauka o glasbi, solfeggia ter pouk komorne glasbe, komornega orkestra, harmonikarskega in pihalnega orkestra.

Kot omenjano, učenke in učenci na tekmovanjih posegajo po najboljših uvrstitvah, mnogi med njimi pa so in svoje glasbeno izobraževanje še nadaljujejo na glasbenih konservatorijih in akademijah v Sloveniji in tujini.

Ravno ob koncu lanskega leta je glasbena šola na tem odru  pripravila koncert nekdanjih učencev glasbene šole, ki glasbeno pot nadaljujejo na konservatorijih za glasbo v Ljubljani, akademiji za glasbo v Ljubljani in na glasbenih akademijah širom po Evropi. Veliko učenk in učencev pa svoje znanje širi in nadgrajuje v domiciljni Godbi Sevnica.

Velika zahvala za kvalitetno usmerjanje mladih glasbenikov in celostno socialno oskrbo gre trenutni ravnateljici, gospe Katji Krnc, ki tudi prevzema plaketo. Gospa Katja Krnc z veliko skrbnostjo bdi nad delovanjem glasbene šole. S svojim pozitivnim odnosom do dela ter predajanjem glasbenega znanja na najmlajše je zgled tako učencem kot tudi učiteljskem zboru glasbene šole Sevnica.

Glasbena šola Sevnica je s svojim pedagoškim delom na področju instrumentalne dejavnosti  pustila pomemben pečat v občini Sevnica, zato ji Zveza kulturnih društev Sevnica podeljuje Zlato Prešernovo plaketo.


Občina Sevnica in Zveza kulturnih društev Sevnica