02.03.2020

Obvestilo o razpisu za vpis otrok v vrtec


Občina Sevnica skupaj z Vrtcem Ciciban Sevnica, Enoto vrtca Krmelj, Enoto vrtca Milana Majcna Šentjanž in Enoto vrtca Blanca objavla razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev na območju občine Sevnica za šolsko leto 2020/2021.

Vrtci bodo izvajali dnevne programe (od 6 do 9 ur), in sicer za otroke prvega starostnega obdobja (v starosti od dopolnjenega 11. meseca do 3 let) in za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo).

V primeru zadostnega števila prijav bodo vrtci izvajali tudi poldnevni program v dopoldanskem času od 4 do 6 ur. Namenjen bo otrokom od prvega leta starosti (oziroma najmanj 11 mesecev) do vstopa v šolo.

Enotni obrazec VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC V OBČINI SEVNICA, bo od 2. marca dostopen v vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani vrtca, šole oziroma Občine Sevnica. Izpolnjen obrazec je treba oddati osebno ali poslati po pošti na naslov izbranega vrtca do 16. marca 2020.

V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem letu 2020/2021 (vključitev od 1.9.2020 dalje). Izpolnjeno vlogo naj oddajo tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnjevali šele med šolskim letom. Na podlagi števila prijav za vpis otroka v vrtec, izpolnjevanja pogojev za vpis ter kapacitet posameznih vrtcev, bodo vrtci oblikovali oddelke za novo šolsko leto. O sprejemu otrok novincev v posamezen vrtec v šolskem letu 2020/2021, bodo starši oziroma zakoniti zastopniki s strani vrtcev pisno obveščeni. Starši otrok, ki kljub oddani vlogi v šolskem letu 2019/2020 niso bili sprejeti v vrtec ali pa so starši vključitev zavrnili, morajo vlogo vložiti ponovno.