05.03.2020

Osrednja posavska slovesnost ob dnevu Civilne zaščite


V torek, 3. marca,  je v Kulturnem domu Sevnica potekala osrednja posavska slovesnost ob dnevu Civilne zaščite, na kateri so podelili priznanja zaslužnim, ki so s svojimi dejanji pomagali in sodelovali pri reševanju, zaščiti in pomoči.

Slovesnosti so se udeležili predstavniki Gasilske zveze Sevnica in gasilskih društev, Policije, Slovenske vojske, nujne medicinske pomoči in drugih zdravstvenih služb, Rdečega križa, potapljačev, radioamaterjev in drugi, ki vsak na svojem delovnem področju zagotavljajo varnost tako v vsakdanjem življenju kot v izrednih situacijah, ko se s sodelovanjem povezujejo v sistem zaščite in reševanja. Namen obeleževanja dneva Civilne zaščite je krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, ter poudariti pomen mednarodnega sodelovanja za razvoj zaščite, reševanja in pomoči.

Združeni narodi so 1. marec razglasili za svetovni dan Civilne zaščite leta 1990, Vlada Republike Slovenije pa je s sklepom dve leti kasneje ta dan razglasila tudi kot dan Civilne zaščite v Sloveniji.

Zbrane je uvodoma pozdravil sevniški župan Srečko Ocvirk, ki je izpostavil, da je varnost vrednota, ki je pogosto ne cenimo dovolj, njen pomen pa prepoznamo šele zaradi dražljajev iz okolja. Poudaril je pomen povezovanja vseh služb, ki delujejo na področju zaščite in reševanja in opozoril, da je tudi to pomemben namen vsakoletnega srečevanja, druženja in izmenjave izkušenj ob dnevu Civilne zaščite.

Slavnostni govornik, namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje mag. Stanislav Lotrič je izpostavil, da imamo v Sloveniji resnično dolgo tradicijo povezovanja in nudenja nesebične pomoči, hkrati pa poudaril, da je letošnje praznovanje dneva Civilne zaščite jubilejno, že 30. zapored ter povedal, da je »dan Civilne zaščite dan vseh, ki s svojim predanim delom, solidarnostjo, humanostjo in pogumom nesebično prispevamo k pripravljenosti in odpornosti naše družbe, k varnosti posameznika in zaščiti premoženja, k preprečevanju in omilitvi posledic nesreč«.

Na slovesnosti so bila podeljena priznanja, ki sta jih podelila mag. Stanislav Lotrič in vodja brežiške izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Zdenka Močnik.

Bronasti znak civilne zaščite kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči so prejeli Janez Pungerčar, Nik Simončič, Matija Planinc, David Belak, Letalsko tehnična četa 151. Helikopterske eskadrilje in Darko Molan. Srebrni znak civilne zaščite kot priznanje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je prejelo Območno združenje Rdečega križa Sevnica. Zlati znak civilne zaščite kot priznanje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti civilne zaščite je prejelo Društvo potapljačev »VIDRA« Krško.

V imenu vseh prejemnikov priznanj se je zahvalil predsednik Društva potapljačev »VIDRA« Krško Matej Koritnik, k je povedal, da je priznanje Civilne zaščite nenadomestljivo simbolno sporočilo, ki je še toliko bolj pomembno v času, ko človeške vrednote vse bolj bledijo.

Na slovesnosti je bil premierno predvajan tudi dokumentarni film Bojana Kostevca o aktivnostih usposabljanja, ki so jih izvedle službe Civilne zaščite in drugih, ki delujejo na področju zaščite in reševanja v preteklem letu. Kulturni program sta popestrila Ema Štigl in Jakob Štigl ter Folklorna skupina Spomin Društva upokojencev Sevnica.