09.04.2020

Občina Sevnica sprejela dodatne ukrepe v podporo lokalnemu gospodarstvu


Vlada Republike Slovenije je ob razglasitvi epidemije sprejela vrsto ukrepov, katerih namen je čimprejšnja zajezitev širjenja okužb z virusom COVID-19. Ukrepi so spremenili naš način življenja in naše preživljanje vsakdana. Omejitve vplivajo tudi na stanje v gospodarstvu, na delovna mesta in na materialno stanje družin in posameznikov.

Skladno s tem je Vlada Republike Slovenije že sprejela številne ukrepe za zmanjšanje negativnih posledic koronavirusa. Občina Sevnica pa je z namenom podpore lokalnemu gospodarstvu in blažitve premoženjske stiske občank in občanov sprejela še nekatere dodatne ukrepe.

Tako so najemniki poslovnih prostorov, ki so v lasti in upravljanju Občine Sevnica, za čas zaprtja oziroma neopravljanja dejavnosti zaradi sprejetih ukrepov Vlade Republike Slovenije oproščeni plačila najemnine. Društva in drugi uporabniki javnih površin, tudi športnih dvoran in telovadnic, so v obdobju razglasitve epidemije ter v primeru neuporabe le-teh oproščeni sorazmernega dela že plačane najemnine oziroma takse. Ponudniki lokalne hrane, ki ponujano svoje pridelke in izdelke na stojnicah kmečke tržnice v Sevnici, so oproščeni plačila obratovalnih oziroma manipulativnih stroškov. Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki trenutno ne opravljajo dejavnosti in posledično ne proizvajajo odpadkov, so oproščeni plačila odvoza odpadkov.

Občanom je za plačilo komunalnega prispevka omogočeno obročno odplačevanje, uporabniki parkirnih prostorov na območju urejenega plačljivega parkiranja pa so oproščeni plačila parkirnine.

Navedeni ukrepi veljajo od 12.marca 2020 do preklica razglašene epidemije. Za oprostitev posameznega plačila je potrebno na Občino Sevnica podati vlogo, ki je takse prosta. Rok za oddajo vloge je 15. dan v mesecu za pretekli mesec.

Epidemija koronavirusa kot izreden dogodek terja številne ukrepe za čimprejšnjo vzpostavitev normalnega življenja in dela. O sprejetih ukrepih in izvedenih aktivnostih Občina Sevnica obvešča sproti, informacije pa zbira tudi na posebni podstrani občinske spletne strani.