15.05.2020

Storitev Pomoč na domu


Nadstandardna storitev Pomoč družini na domu je namenjena starostnikom nad 65 let in invalidnim osebam ter predstavlja dobro alternativo institucionalnemu varstvu oziroma domski oskrbi za vse tiste, ki želijo starost preživljati v domačem okolju, kljub temu pa potrebujejo pomoč pri vsakdanjih opravilih.

V nasprotju z domsko oskrbo, za storitev Pomoč na domu v občini Sevnica ni čakalne vrste. Ker storitev omogoča hitro prilagajanje potrebam posameznika in individualni pristop, hkrati pa je v primerjavi z domsko oskrbo tudi finančno bolj dostopna, se zanjo odloča vedno večje število posameznikov.

V občini Sevnica storitev Pomoč na domu opravlja Center za socialno delo Posavje, Enota Sevnica. V letu 2019 je storitev koristilo 184 posameznikov oziroma družin, kar je 32 % več kot v letu 2018, neposredno socialno oskrbo pa je opravljalo 12 socialnih oskrbovalk.

Storitev iz proračuna sofinancira Občina Sevnica. Polna cena za eno uro storitve znaša 19,78 evra, pri čemer 14,58 evra oziroma 71,90 % prispeva Občina Sevnica, 5,20 evra pa prispevajo uporabniki. Storitev, ki bo opravljena na nedeljo, bo Občina Sevnica subvencionirala v višini  15,68 evrov oziroma 68 % cene. Uporabnik bo do polne  cene storitve , 22,44 evrov, doplačal 6,67 evrov. Storitev, ki bo opravljena na državni praznik ali dela prost dan, bo Občina Sevnica subvencionirala v višini 16,05 evrov oziroma 72 %. Uporabnik bo do polne cene storitve, 23,33 evrov, doplačal 7,28 evrov. Občina Sevnica s subvencijo zagotavlja širšo dostopnost storitev. Osebam iz ranljivejših skupin, denimo tistim, ki prejemajo pokojnino, ki je nižja od 580 evrov, Občina Sevnica na podlagi vloge storitev subvencionira v celoti.

Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu je glede na občino zmanjšana za različen odstotek oziroma različno subvencijo, pri čemer je minimalna subvencija določena z zakonodajo in znaša 50 % cene. CSD Posavje je v gradivu za 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Sevnica pripravil primerjalno tabelo cen:

 

 

Občina Brežice

Občina Krško

Občina Kostanjevica na Krki

Občina Sevnica

cena storitve

21,05 eur

21,17 eur

21,17 eur

19,78 eur

cena za uporabnika

7,18 eur

6,35 eur

8,49 eur

5,20 eur

subvencija občine na efektivno uro

13,87 eur

14,82 eur

12,68 eur

14,58 eur

subvencija občine v odstotkih

65,89 %

70 %

59,90 %

71,90 %

Vir: CSD Posavje, Enota Sevnica