28.07.2020

Podpis pogodbe za dozidavo Vrtca Ciciban Sevnica


V sredo, 22. julija 2020, sta župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in direktor na razpisu izbranega izvajalca, podjetja VG5 d. o. o. Miha Brlan podpisala pogodbo za izvedbo projekta dozidave Vrtca Ciciban v Sevnici.


Srečko Ocvirk in Miha Brlan sta pogodbo podpisala v prostorih Vrtca Ciciban Sevnica

Število otrok, ki so v sevniški občini vključeni v sistem predšolske vzgoje, se povečuje. Na nacionalni ravni je bilo po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na začetku šolskega leta 2019/20 v vrtce vključenih 87.708 otrok oziroma 82,7 % vseh otrok, starih od 1 do 5 let. V zadnjem desetletju se je število otrok v vrtcih povečalo za četrtino oziroma z 71.124 v vrtce vključenih otrok v šolskem letu 2009/10 na 87.708 v vrtce vključenih otrok v šolskem letu 2019/20. V občini Sevnica so v šolskem letu 2009/10 vrtec obiskovali 404 otroci, v šolskem letu 2019/20 pa je v vrtce v občini Sevnica vključenih 708 otrok.

Občina Sevnica podrobno spremlja trend vključevanja otrok v predšolsko vzgojo ter hkrati išče rešitve za prostorske in kadrovske izzive, ki nastajajo ob povečevanju števila v vrtce vpisanih otrok. Tako je z namenom krajšanja čakalne vrste za vpis v Vrtec Ciciban Sevnica v lanskem letu pripravila predlog dozidave vrtca, ki je bil zgrajen v več fazah z zadnjo dograditvijo leta 2011. Obstoječa stavba ima 14 oddelkov.

Ob podpisu pogodbe je župan Srečko Ocvirk povedal, da je zaradi prostorske stiske dogradnja nujna in poudaril, da bodo s to dogradnjo izpolnjene trenutne prostorske potrebe sevniškega vrtca.

Dozidava vrtca se bo izvedla na 365 m2 površine. Predvidena prizidava je locirana na severo‐vzhodnem delu obstoječega vrtca, zasnovana pa je kot pritličen objekt z ravno streho na kateri je predvidena igralna terasa.

Nov prizidek bo navezan na hodnik obstoječega objekta, pot do novih prostorov bo speljana mimo atrija, ki bo služil tudi kot delno nadkrita igralna terasa. V novem prizidku bodo tri igralnice z lastnimi terasami, tri garderobe, skupne sanitarije, kabinet namenjen vzgojiteljicam in prostor za arhiv. Predviden je tudi prostor za umestitev ogrevalne in prezračevalne tehnike.

Idejne zasnove dogradnje vrtca Ciciban Sevnica: