01.09.2020

Ob pričetku novega šolskega leta


V novo šolsko leto je na sedmih osnovnih šolah - OŠ Sava Kladnika Sevnica s podružnicama v Loki pri Zidanem Mostu in na Studencu, OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Boštanj, OŠ Blanca, OŠ Krmelj, OŠ Tržišče in OŠ Milana Majcna Šentjanž - danes vstopilo 1484 šolarjev, med njimi 184 prvošolcev. V vrtce na območju sevniške občine, ki delujejo na osmih lokacijah, je vključenih 725 otrok.

Dobrodošlico je prvošolcem na sevniški osnovni šoli namenil tudi župan Srečko Ocvirk. Zaželel jim je prijeten pričetek šolskega obdobja, uspešnega nabiranja novih znanj ter varne in zdrave šolske dni – ob zaupanju v sistemske ureditve in ob odgovornosti vseh do lastnega zdravja in do zdravja drugih.

Vsem želimo prijetne in predvsem varne šolske dni. Več pa v priloženi video-poslanici.

***

Spoštovani šolarji, starši, učiteljice in učitelji, ravnateljice in ravnatelja.

Opremljeni z izkušnjo druge polovice preteklega šolskega leta, ki je tudi vzgojo in izobraževanje postavila v drugačne okvirje, se podajate v novo šolsko leto, polno novih izzivov in pričakovanj.

Občina Sevnica se kot ustanoviteljica osnovnih šol, vrtcev in glasbene šole zaveda, da so priprave na letošnje šolsko leto zaradi sistemskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 za vas drugačne kot v preteklih letih in zato bistveno bolj zahtevne. Za vsa vaša prizadevanja se vam iskreno zahvaljujem.

Verjamemo, da informiranje pomembno pripomore k ozaveščanju o pomenu samozaščitnega ravnanja. V luči pričetka novega šolskega leta, kar sovpada s splošnim zvišanjem aktivnosti na vseh področjih dela, je kolektivni trud za izvajanje samozaščitnih ukrepov ključnega pomena.

Video-poslanica je nastala je v želji po dodatni motivaciji in optimizmu, z iskreno željo, da vsak dan vstopate v prijetne in predvsem varne šolske dni.

Z lepimi pozdravi,

Srečko Ocvirk, župan