08.09.2020

Ministrica za kmetijstvo na ogledu posledic uničujočega neurja


30. avgusta je območje sevniške občine in sosednjo radeško občino zajelo neurje z uničujočim vetrom in točo, ki je povzročilo izjemno veliko škodo na objektih, na kmetijskih površinah in v gozdovih. Škodo in stanje si je včeraj na terenu ogledala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec skupaj z državnim sekretarjem Damjanom Stanonikom in sodelavci.

Obisk se je pričel v Šentjanžu, kjer je župan Srečko Ocvirk predstavil doslej zbrane podatke o nastali škodi, pridobljene na podlagi izvedenih intervencij, ogleda občinske komisije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Trenutna ocena škode, ki jo je na objektih in kmetijskih površinah povzročilo neurje, presega tri milijone evrov, dokončna ocena pa bo znana po opravljenem individualnem popisu.

Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je nato pogovorila s predstavniki kmetij, katerih površine so bile v neurju med najbolj uničenimi, in se na terenu prepričala o izjemnem obsegu škode. Obiskala je Leskovec v Podborštu, Loko pri Zidanem Mostu in Šentjur na Polju.

Kot je povedala, bodo uradni zbrani podatki osnova za določitev možnih oblik državne pomoči, še posebej tudi o dodelitvi državne pomoči za škodo zaradi vetra. Posebej je izpostavila specifiko škode na površinah kmetij v hribovskih predelih, kjer se že tako soočajo s težjimi obdelovalnimi pogoji.