08.09.2020

Z ministrom o izzivih na področju skrbi za starejše


Sevnico je včeraj obiskal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Srečal se je z vodstvom Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca in Občine Sevnica, razprava pa je bila namenjena aktualnim vprašanjem na področju skrbi za starejše.

Minister je najprej obiskal Dom upokojencev Sevnica, kjer sta mu direktorica Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca Darja Cizelj in vodja sevniške enote mag. Nina Mažgon predstavili delo in vsebine.

Nato si je ogledal območje Hrasti, za katero Občina Sevnica v skladu s pristojnostmi pripravlja občinski podrobni prostorski načrt z idejnimi rešitvami za institucionalno varstvo starejših. Dokument v pripravi vsebuje idejno zasnovo, ki jo je pripravil Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Načrtovanje – gre tako za javna kot zasebna zemljišča – obsega še stanovanjske objekte in druge objekte družbenih dejavnosti.

Minister je idejo o gradnji novega doma podprl in poudaril, da gre za skupen projekt, ki bo zahteval prizadevanja vseh vključenih akterjev.

V Kulturni dvorani Sevnica je sledilo delovno srečanje, na katerem je minister predstavil izvedene in načrtovane ukrepe za obvladovanje problematike Covid-19 na področju predmetnega resorja, razprava pa je bila namenjena tudi zakonodaji na področju dolgotrajne oskrbe.