21.09.2020

V teku ocenjevanje škode na terenu


Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je v teku ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020. Občina Sevnica je na podlagi izvedenega poziva preko telefona prejela in zabeležila 390 prijav.

Škodo na terenu ocenjujejo štiri popisne komisije s strani Občine Sevnica, ki se za ogled predhodno najavijo. Zaradi čim učinkovitejšega popisa škode na terenu naj oškodovanci pripravijo naslednje podatke: parcelno številko, na kateri stoji poškodovani objekt, podatek o vrsti objekta, letu zgraditve objekta, neto uporabni površini poškodovanega objekta, davčno številko in EMŠO lastnika objekta, obvezne so fotografije o nastali škodi.

Občinske komisije po izvedenem ocenjevanju vse podatke in oceno škode vnašajo v »Obrazec 4 - Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči«.