28.09.2020

Ureditve na področju družbenih dejavnosti


Občina Sevnica veliko investira v objekte predšolske in šolske vzgoje, jih posodablja in ureja. Na vseh šolah so v poletnem času potekala različna obnovitvena, vzdrževalna, investicijska dela, skladno s potrebami in v dogovorih z ravnatelji šol. Med večjimi investicijami v sklopu investicijskega vzdrževanja sta novi tartanska atletska steza pri OŠ Sava Kladnika Sevnica in OŠ Tržišče.

Nova tartanska steza v Sevnici …

… in pri OŠ Tržišče.

Izvedenih je tudi več ureditev v sklopu vzdrževanja zunanjih športnih površin, med njimi menjava mreže na golih nogometnega igrišča na Drožanjski ulici v Sevnici, nove gole in koš za košarko ima igrišče na Kompolju, izvedena je bila ureditev manjšega pokritega objekta ob igrišču na Orehovem, nova so otroška igrala v Rovišču pri Studencu. Do konca meseca oktobra bodo nova igrala urejena še na obstoječi površini pri OŠ Boštanj.

Nogometno igrišče na Drožanjski ulici


Novi goli in koš na igrišču na Kompolju


Otroška igrala v Rovišču pri Studencu


Pokriti objekt ob igrišču na Orehovem