05.10.2020

Obisk ministra za javno upravo v Sevnici


V sklopu obiskov slovenskih občin in upravnih enot je bil v petek na obisku v sevniški občini minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

Župan Srečko Ocvirk in minister za javno upravo Boštjan Koritnik

Program obiska se je pričel na Občini Sevnica, kjer se je minister sestal z županom Srečkom Ocvirkom, v. d. načelnico Upravne enote Sevnica Heleno Guček, drugimi predstavniki občine in upravne enote, obisku pa se je pridružil tudi poslanec Tomaž Lisec.

Razprava je tekla predvsem na temo usklajevanja izvajanja ukrepov za preprečevanje bolezni covid-19 in delovanja upravnih enot, da lahko le-te nemoteno zagotavljajo svoje storitve, v luči varnosti tako za stranke kot za zaposlene.

Ena od tem je bila tudi ureditev arhivskih prostorov v Loki pri Zidanem Mostu. Ministrstvo za javno upravo je od občine prostore odkupilo za namene sevniške upravne enote, ki jih je potrebno še adaptirati in opremiti, kar bo po besedah ministra urejeno še v letošnjem letu.

Srečanje ministra s predstavniki občine in upravne enote

Župan in minister sta spregovorila na temo financiranja in ciljev vlade k izboljšanju finančnega položaja slovenskih občin. Kot je povedal minister, je s predstavniki reprezentativnih združenj občin podpisan dogovor o višini povprečnine za leti 2021 in 2022. Ta bo znašala 628,20 evra in bo tako za dobre 4 evre višja kot preteklo leto.

Dodatno bodo občine prihranile s sprejetjem Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki bo obravnavan na oktobrski redni seji državnega zbora.


Nadaljevanje srečanja v Kulturni dvorani Sevnica

V Kulturni dvorani Sevnica je minister obisk nadaljeval na skupnem sestanku s predstavniki upravnih ustanov v občini Sevnica. Na sestanku so se pridružili še vodje Območne geodetske uprave Sevnica, sevniške enote Centra za socialno delo Posavje, sevniške območne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Okrajnega sodišča v Sevnici in Finančnega urada Brežice.

Vsebina je bila namenjena organizaciji in dostopnosti storitev državnih inštitucij v občini ter digitalizaciji upravnih storitev.

Na sestanku so se pridružili še drugi predstavniki upravnih ustanov

Minister je odgovoril na več aktualnih vprašanj, s strani prisotnih pa je bila izražena potreba po okrepitvi razvoja območij, oddaljenih od središča države.

Minister je predstavil idejo o vzpostavitvi regionalnih delovnih točk, ki bi omogočale, da bi zaposleni v Ljubljani ali Mariboru delo nekaj dni na teden opravljali na delovnih postajah v različnih manjši mestih po Sloveniji, s čimer bi okrepili tudi razvoj lokalnih središč.